EURO JOBS / Comunicat presă proiect ”Unii reacționează ! Liderii anticipează”

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Titlul proiectului: Unii reactionează. Liderii anticipează!

Cod: MySMIS 117362

Comunicat presă

 În perioada 21 mai 2018 – 20 mai 2019 firma Euro Jobs SRL a implementat proiectul: Unii reactionează. Liderii anticipează! în 4 județe din Regiunea Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

Proiectul și-a atins obiectivul general, de creștere a numărului de angajați din Regiunea Vest care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesională și activități de dezvoltare personală și profesională unui număr de 510 persoane (manageri, angajați din departamentele de resurse umane, antreprenori), precum și prin elaborarea unei planificări strategice pe termen lung în cadrul întreprinderii, pentru 55 firme din Regiunea Vest, intervenție materializată pe perioada a 12 luni.

Un alt obiectiv al proiectului a fost creșterea performanțelor în plan profesional, precum și îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale pentru manageri și antreprenori, lucru atins prin certificarea unui număr de 120 manageri și antreprenori certificați în urma participării la următoarele cursuri: „Competențe Antreprenoriale”, „Management strategic”, „Manager de invoare”, „Manager de produs”, „Manager îmbunătățire procese”.

Tot in cadrul proiectului au beneficiat de formare profesională și un număr de 199 de angajați din departamentele de resurse umane, certificați în urma participării la cursurile de „Managementul resurselor umane” și „Competențe digitale”.

Componenta de inovare a fost atinsă prin desfășurarea de seminarii și conferințe în cele patru județe, precum și prin organizarea de webinarii cu participarea unor vorbitori de excepție, profesori universitari și specialiști din domeniul resurselor umane și al  managementului organizațional.

Au fost încheiate 14 parteneriate cu instituții și organizații relevante pe piața muncii din Regiunea Vest.

Pe lângă cunoștințele câștigate de participanții la activitățile proiectului, aceștia au beneficiat și de câte un pachet de cărți de autori consacrați în domeniul antreprenoriatului (Marius Ghenea) și al managementului resurselor umane din România.  

Au fost realizate 86 planificări strategice pe termen lung și au fost implementate standarde de resurse umane pentru 86 firme din cele patru județe în care a fost implementat proiectul.

În perioada de sustenabilitate firma răspunde solicitărilor de formare profesionala venite din partea firmelor care au beneficiat de măsurile oferite prin proiect.

De asemenea, publică materiale informative pe pagina de facebook a proiectului.

În această perioadă se va organiza și un webinar la care pot participa atât beneficiarii proiectului, cât și alți manageri și antreprenori sau angajați din departamentele de resurse umane, interesați de dezvoltarea personală și profesională.

Firma Euro Jobs SRL este un furnizor de formare profesională cu sediul in Petroșani, activează pe piață din anul 2005 și în ultimii ani a implementat mai multe proiecte cu cofinanțare europeană, prin intermediul cărora a furnizat formare profesională atât șomerilor și unor grupuri dezavantajate, cât și managerilor și antreprenorilor din Regiunea de Vest a României.

Pentru mai multe detalii ne puteti găsi pe site-ul oficial: https://www.euro-jobs.org/newsite.

 Dani STEPAN,

Administrator