Liceeni din Oltenia, în vizită de documentare la Facultatea de Mine de la Petroșani

Universitatea din Petroșani a demarat campania de promovare a ofertei academice pentru noul admiterea în anul universitar 2021-2022. Cu toate că toate elementele necesare, esențiale pentru ca aceia care doresc să urmeze una din specializările propuse de cele trei facultăți componente instituției academice din Valea Jiului sunt disponibile în mod virtual, pe Internet, pentru mulți dintre aspiranții la statutul de student la Petroșani, vizita la fața locului poate constitui un element definitoriu în luarea deciziei finale.

În acest context s-a derulat, zilele trecute și vizita unui grup de absolvenți de clasa a XII-a de la Liceul ”Preda Buzești” din Berbești (județul Vâlcea), care împreună cu colegi din clasele mai mici (respectiv a X-a și a XI-a) au venit la Petroșani, în cadrul unui proiect Rose pentru a cunoaște îndeaproape nu doar oferta academică a Universității din Petroșani, ci și pentru a vizita spațiile educaționale și campusul acesteia. Elevii au fost conduși de prof. Bogdan Boeangiu (director adjunct al Liceului), prof. Irina Cumpănășoiu și prof. Corina Drăgulescu, delegația fiind însoțită și de alți reprezentanți ai corpului administrativ al unității școlare vizitatoare, respectiv: Corina Modrescu și Lavinia Preoteasa.

Aceștia au avut astfel ocazia de a afla mai multe detalii despre ce înseamnă să fii student la Universitatea din Petroșani, au vizitat campusul universitar și au făcut chiar și un tur al orașului. Ghid le-a fost chiar decanul Facultății de Mine, conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț, care le-a prezentat întreaga infrastructură a Facultății de Mine și le-a vorbit despre avantajele pe care le pot avea urmând cursurile specializărilor disponibile la această facultate. Acesta spune că discuțiile privind gestionarea durabilă a resurselor Terrei din cadrul Facultății de Mine au fost întregite de prezentarea ofertei educaționale a Universității din Petroșani, a celor trei facultăți, a bazei materiale etc. Toate acestea au fost urmate de vizitarea campusului, a bazei sportive și de un prânz studențesc binemeritat. ”Facultatea de Mine de la Universitatea din Petroșani oferă o paletă mult mai largă decât titlul generic care a consacrat-o, motiv pentru care suntem de fiecare dată încrezători că viitorii noștri studenți se vor racorda la aceste necesități ale contemporaneității, care țin de gestionarea resurselor de orice fel. Le-am vorbit oaspeților noștri de astăzi despre toate acestea și credem că am reușit să le captăm interesul pentru școala superioară din Valea Jiului. Îi așteptăm, de pe acum, să revină în Valea Jiului, ca studenți ai Universității din Petroșani și, având în vedere profilul industrial al zonei de baștină, ca studenți ai Facultății de Mine”, a declarat conf.univ.dri.ing. Csaba Lorinț, decanul Facultății de Mine.

În plus, vizitatorii au putut vedea, printre altele, și impresionantul laborator de geologie al Facultății de Mine, un veritabil muzeu de istorie naturală în care se regăsesc urme fosilizate de plante cu o vechime multimilenară. Și acest laborator, dar și celelalte obiective vizitate, dar și oferta academică deosebit de atractivă și facilitățile pe care Universitatea din Petroșani le pune la dispoziția studenților săi sunt tot atâtea argumente pentru care mulți dintre absolvenții din Oltenia, care au făcut parte din acest proiect, și-au declarat deja opțiunea de a deveni studenți la Petroșani.

Profesorul Bogdan Boiangiu, director adjunct al Liceului ”Preda Buzești” din Berbești spune că aceste vizite de documentare sunt extrem de importante pentru decizia pe care absolvenții acestei școli o vor lua pentru continuarea studiilor. ”Acest proiect al nostru, prin care vizităm o serie de universități este apreciat de elevi și noi îl considerăm util în alegerea drumului pe care aceștia îl vor face mai departe. Este un proiect pe care-l derulăm deja de doi ani, prin care am reușit să vedem deja Universitatea Politehnică din București, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu și acum am venit la Universitatea din Petroșani”, spune prof. Bogdan Boiangiu.

Nu doar pentru că zona Berbești este o zonă minieră, ci și pentru că sunt convinși că statutul de inginer este unul important pentru ei în perspectiva angrenării pe piața muncii, mulți dintre tinerii prezenți în această vizitată de documentare la Universitatea din Petroșani și-au propus acum să revină, din toamnă aici, de data aceasta în calitate de studenți.

Întreaga ofertă academică a Universității din Petroșani și toate detaliile admiterii din acest an, pentru studiile de licență și master, se regăsesc pe pagina dedicată admiterii de pe pagina de internet a instituției: www.upet.ro/admitere