EURO JOBS SRL-P / Comunicat de presă proiect POCU/665/6/23/133939

În perioada 04 februarie 2021 – 31 decembrie 2023, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN Hunedoara alături de partenerul său EURO JOBS SRL din Petroșani, implementează proiectul „A doua sansa cu dascali de prima mana”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritara 6 Educație si competențe, Componenta 1 Masuri de educatie de tip „A doua sansa” – regiuni mai putin dezvoltate, Cod MySMIS POCU/665/6/23/133939.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 9.519.700,88 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 8.557.002,30 lei.

Obiectivul general al proiectului este cresterea numarului de tineri si adulti din judetul Hunedoara, care au abandonat scoala sau care nu si-au finalizat educatia obligatorie, prin reîntoarcerea în sistemul de educatie si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala, a unui numar de 610 persoane (din care cel putin 153 de persoane sunt de etnie roma), si imbunatatirea competentelor a 520 cadre didactice din învatamântul preuniversitar hunedorean, în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive, interventie materializata pe perioada a 36 luni.

Obiective specifice:

 • imbunatatirea competentelor personalului didactic din învatamântul preuniversitar din judetul Hunedoara, în vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive, demers concretizat prin participarea a 520 pers la programe de formare continua si de imbunatatire a competentelor, programe de consolidare a capacitatii acestora de a elabora planuri de dezvoltare educationala generale si specifice, participarea la conferinte de perfectionare, interventie materializata pe parcursul a 36 luni.
 • acordarea de sprijin pentru participarea la programe de educatie (reîntoarcerea la sistemul formal de educatie si formare) prin furnizarea Serviciilor de consiliere personalizata si orientare a carierei pe tot parcursul vietii pentru 610 tineri/ adulti din judetul Hunedoara, inclusiv a parintilor acestora, interventie materializata pe parcursul a 36 luni.
 • Identificarea cauzelor abandonului scolar in judetul Hunedoara si promovarea programului „A doua sansa” si a masurilor complementare, prin actiuni adaptate particularitatilor locale, interventie materializata pe parcursul a 36 luni.
 • Implementarea programelor de tip a doua sansa pentru 510 persoane (din care cel putin 128 de persoane sunt de etnie roma –

25%), tineri si adulti din judetul Hunedoara, care se reintorc în sistemul de educatie si formare, pentru a-si finaliza educatia obligatorie, interventie materializata pe perioada a 36 luni.

Grupul tinta este format din persoane care apartin urmatoarelor categorii:

 1. a) Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani, care nu au depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite
 1. b) Tineri care au parasit timpuriu scoala, cu vârsta cuprinsa între 12-16 ani, care au depasit cu cel putin 4 ani vârsta corespunzatoare clasei neabsolvite
 1. c) Tineri, care au un loc de munca, cu vârsta cuprinsa între 16-24 ani, care nu au absolvit învatamântul obligatoriu
 2. d) Adulti 25-64 ani, care nu au absolvit învatamântul obligatoriu
 3. e) Parintii/tutorii tinerilor din grupurile indicate mai sus, inclusiv persoane care au în grija copilul cu parinti plecati la munca în strainatate
 4. f) Personal didactic din învatamântul preuniversitar
 5. g) Personal de sprijin din scoli

Acesta se implementează în 17 unități de învățământ care au în oferta de formare și învățământ programul „A doua șansă”.

Pentru inscriere sau informatii suplimentare va puteti adresa expertilor GT:

 • d-na MARITA Mihaela
 • d-nul POPESCU Florin
 • d-nul JURCA Cosmin

       Tel: +4(0) 254 213315, +4(0) 254 215755

Data: 29.06.2021