Guvernul a adoptat o hotărâre privind Strategia de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului

Home Economie Guvernul a adoptat o hotărâre privind Strategia de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului
Guvernul a adoptat o hotărâre privind Strategia de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului

Guvernul României a adoptat, în ședința din 13 iulie 2022, o hotărâre privind Strategia de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022 – 2030.

Documentul include soluții integrate de răspuns la problemele economice și sociale din Valea Jiului, având în vedere că economia acestei zone este mono-industrială, bazată pe extracția cărbunelui.

Strategia abordează teritoriul Văii Jiului, microregiune din județul Hunedoara definită geografic prin acoperirea teritorială a următoarelor 6 unităţi administrativ-teritoriale: orașul Uricani, municipiul Lupeni, municipiul Vulcan, orașul Aninoasa, municipiul Petroșani, orașul Petrila. Oficial, microregiunea nu are zone rurale, acestea fiind încorporate în municipii sau orașe.

Primul ministru Nicolae Ciucă a arătat că Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030, vizează reconfigurarea socio-economică a zonei, are o abordare holistică, iar acțiunile aferente abordează problemele zonei într-un mod coerent.

Aceasta își propune:

  • Îmbunătățirea  standardelor de viață și asigurarea tranziției Văii Jiului spre economia verde.
  • Crearea unui mediu economic diversificat, axat pe consolidarea creșterii și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii cu activități și produse cu valoare adăugată mare, susținut de inițiative în favoarea inovației și a antreprenoriatului local;
  • Dezvoltarea coerentă și durabilă a turismului, culturii, activităților sportive și de agrement și a industriilor creative din Valea Jiului, prin stimularea producătorilor și creatorilor locali, punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural, industrial și social al zonei și conectarea cu regiunile învecinate;
  • Dezvoltarea durabilă a mobilității urbane multi-modale, într-un mod unitar, facilitând accesibilitatea în toate zonele microregiunii prin consolidarea conectivității între orașele/ municipiile componente și zonele imediat învecinate care ar deschide Valea Jiului către noi oportunități pentru toate industriile.

Atingerea țintelor din strategie va fi realizată prin intermediul unei abordări integrate care vizează fonduri europene (Politica de Coeziune, Planul Național de Redresare și Reziliență, Mecanismul pentru o Tranziție Justă și alte programe și mecanisme europene de finanțare), bugetul de stat, precum și prin intermediul instrumentelor financiare, cu încadrare în prevederile legislației privind finanțele publice, datoria publică și  strategia fiscal-bugetară.

Fiecare instituție responsabilă cu implementarea unor anumite măsuri va identifica sursele optime de finanțare și va asigura prevederea în bugetele anuale a sumelor necesare.