Bani europeni pentru etică și integritate în administrația publică a Județului Hunedoara

Home Administrație Bani europeni pentru etică și integritate în administrația publică a Județului Hunedoara
Bani europeni pentru etică și integritate în administrația publică a Județului Hunedoara

La sediul Consiliului județean Hunedoara a fost lansat, în aceste zile, un proiect european implementat de administrația județeană, prin care se urmărește creșterea gradului de etică și integritate al funcționarilor publici, prevenirea și combaterea corupției din administrația publică a județului Hunedoara.

Beneficiar este Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Hunedoara, iar proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale).

Obiectivul general al proiectului își propune dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.
  • Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

 Rezultate așteptate prin implementarea acestui proiect sunt:

  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE.
  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016.
  • Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001.
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETAȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE.
  • Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE.
  • Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 6 – PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 60 persoane.

Durata de implementare a acestui proiect este de 12 de luni, începând cu data de 18.01.2022. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 414.584,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 406.292,32 lei.