Profesori din 4 țări europene și-au împărtășit la Petrila experiența privind stimularea interesului în resursele zonale

Home Educație Profesori din 4 țări europene și-au împărtășit la Petrila experiența privind stimularea interesului în resursele zonale
Profesori din 4 țări europene și-au împărtășit la Petrila experiența privind stimularea interesului în resursele zonale

În noul context european privind gestionarea eficientă a resurselor locale, schimbul de experiență în acest domeniu este unul definitoriu în ceea ce privește abordarea acestei teme și modul de acțiune al comunităților locale, educația având și la acest capitol un rol determinant.

Colegiul Tehnic “ Constantin Brȃncuşi” din orașul Petrila a avut oportunitatea de a desfășura, în aceste zile, o etapă importantă a proiectului: ”Unde ne aflăm- stimularea interesului  în resursele zonei” (Where We Are – Recovery of  Interest in the Resources of  the Territory), proiect identificat cu numărul de referință  2020-1-IT02-KA201-079415 și derulat sub egida Uniunii Europene.

Alături de profesorii din cadrul Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși”, la activitățile de lșa Petrila, cuprinse în acest proiect, au participat profesori ai acestei unități de învățământ, împreună cu colegi de la instituțiile partenere, respectiv: Istituto Comprensivo G. De Petra din Italia, Flatrat e dijes din Albania şi Zespół Szkół w Czerśli din Polonia.

Proiectul ”Unde ne aflăm- stimularea interesului  în resursele zonei” , cumulează  experiența celor patru țări reprezentate de instituțiile partenere în ceea ce privește resursele teritoriale. Pe parcursul derulării activităților din cadrul proiectului, a avut loc un interesant schimb de informații cu privire la importanța cunoașterii și stimulării interesului în redescoperirea acestor resurse particulare. Interacțiunea profesorilor din medii culturale europene diferite a permis totodată acumularea de noi cunoștințe și, desigur, a fost stimulată și creativitatea elevilor.

Profesorii din școlile partenere au avut ocazia de a vizita inclusiv structurile gimnaziale ale Colegiului Tehnic “Constantin Brȃncuşi” interacționând cu elevii și profesorii români, împărtășind experiențe și exemple de bune practici.

De asemenea, în cadrul schimbului de experiență derulat la Petrila, profesorii străini au fost invitați la stația de tratare a apei de la Jieț, precum și sediul S.C. Apa Serv Petroşani, unde le-a fost prezentată tehnologia modernă de tratare a apei potabile furnizată locuitorilor din Valea Jiului, dar și celelalte proiecte europene derulate de operatorul de apă și canalizare din Valea Jiului în ultimii ani. Oaspeții au fost impresionați nu doar de noile tehnologii disponibile la stația de tratare a apei, ci și de peisajul din ȋmprejurimile oraşului Petrila și de șoseaua Transalpina – cel mai înalt și frumos drum din țară, pe care au avut de asemenea ocazia să le viziteze.

Evenimentul s-a finalizat printr-un spectacol artistic la care au fost invitaţi elevi, părinţi, cadre didactice și reprezentanții oficialităților locale din orașul Petrila. Spectacolul a fost realizat de elevii Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși”, sub ȋndrumarea cadrelor didactice.

Desfășurarea activităților din acest program de tip Erasmus a fost posibilă prin finanțarea primită de la Uniunea Europeană, în cadrul Programului Erasmus+, dar s-a bucurat, în același timp, de susținerea autorităților publice locale din orașul Petrila, grație sprijinului oferit și de această dată, cu generozitate, de Vasile Jurca, primarul orașului Petrila, împreună cu membrii Consiliului local al orașului Petrila.