Consiliul județean Hunedoara / Ședință extraordinară a CJH în 10 iulie 2023

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Ședință extraordinară a CJH în 10 iulie 2023
Consiliul județean Hunedoara / Ședință extraordinară a CJH în 10 iulie 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat luni, 10 iulie 2023, ora 13.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii  unor documentații topo-cadastrale aferente imobilelor Sanatoriului  de Pneumoftiziologie Geoagiu;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, atribuite prin procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare, pe unele loturi/trasee din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate;
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri aferente DJ 687E: Hunedoara-Teliucu Inferior-Ghelari-Bunila-Vadu Dobrii, din domeniul privat al Comunei Ghelari în domeniul privat al Județului Hunedoara;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2023, virărilor de credite bugetare în cadrul  bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Deva;
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023.