Proiect FDI cu oportunități de dezvoltare academică, la Universitatea din Petroșani

Home Educație Proiect FDI cu oportunități de dezvoltare academică, la Universitatea din Petroșani
Proiect FDI cu oportunități de dezvoltare academică, la Universitatea din Petroșani

În seria proiectelor accesate de Universitatea din Petroșani, se află în prezent în derulare și proiectul cu indicativul CNFIS-FDI-2023-0006, intitulat ”Oportunități de dezvoltare academică în Universitatea din Petroșani prin creșterea calității activităților didactice și respectarea normelor deontologice și de etică academică. Acesta este dezvoltat cu finanțare asigrată din bugetul Fondului de Dezvoltare Instituțională destinat Universităților de stat.

Reprezentanții instituției de învățământ superior din Valea Jiului arată că prin obiectivele sale, proiectul CNFIS-FDI-2023-0006 relevă o dată în plus preocuparea permanentă a Universității din Petroșani de creștere a calității serviciilor educaționale și de promovare a principiilor eticii și integrității academice, atât în rândul cadrelor didactice, cât și în rândul studenților săi.

Obiectivele acestui proiect constau în:

  • Îmbunătățirea sistemului de evaluare a calității cadrelor didactice de către studenți, prin identificarea itemilor și instrumentelor relevante de cuantificare a performanțelor academice, consolidarea elementelor de feed-back didactic și valorificarea modelelor de bune practici în procesele de predare și evaluare a calității actului educațional;
  • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice prin asimilarea de noi cunoștințe, formarea de atitudini și comportamente specifice managementului calității în educație;
  • Susținerea creșterii calității activității de predare și cercetare prin modernizarea infrastructurii educaționale;
  • Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor specifice deontologiei și eticii academice în rândul cadrelor didactice și studenților din cadrul Universității;

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin spune că preocupările Universității din Petroșani pentru creșterea continuă a calității actului didactic sunt o constantă a activității întregului colectiv de cadre didactice, iar acest proiect vine, la rândul său, în sprijinirea acestei misiuni asumate de actuala echipă managerială a Universității din Petroșani.