Apa Serv Valea Jiului / Anunț public de mediu

Home Stiri la zi Apa Serv Valea Jiului / Anunț public de mediu
Apa Serv Valea Jiului / Anunț public de mediu

APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, cu sediul în Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivele: ALIMENTARE CU APĂ ȘI EVACUARE APE UZATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN VALEA JIULUI: Aglomerarea Est, cu punctele de lucru în Petroșani și Petrila și Aglomerarea Vest, cu punctele de lucru în orașele: Uricani, Lupeni, Vulcan și Aninoasa, județul Hunedoara; Stația de epurare Uricani, cu punctul de lucru în orașul Uricani, județul Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 900 – 1600) și vineri (orele 900 – 1300).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.