Universitatea din Petroșani a deschis noul an academic și la extensia Deva

Home Educație Universitatea din Petroșani a deschis noul an academic și la extensia Deva
Universitatea din Petroșani a deschis noul an academic și la extensia Deva

După deschiderea noului an universitar la Petroșani, zilele acestea Universitatea din Petroșani a deschis, tot prin intermediul unei elegante festivități, noul an universitar 2023-2024 și pentru studenții înscriși la programele de studiu care se vor derula la extensia din Deva a acestei instituții de învățământ superior.

Noul an universitar a fost deschis de prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani. Acesta a evidențiat faptul că Universitatea din Petroșani a decis să deschisă extensia UPET de la Deva, având în vedere solicitările numeroase primite din partea studenților înscriși pentru cele două programe de studii academice propune, respectiv Administrație publică sau Ingineria și Managementul Afacerilor.

”Am considerat că este deosebit de important sau cel puțin la fel de important să asigurăm o deschidere festivă a anului universitar 2023-2024 și la extensia din Deva a universității noastre, așa cum am făcut la Petroșani, în 2 octombrie a.c. și așa cum facem și la extensia din Horezu. Indiferent că sunt la Petroșani, la Deva sau la Horezu, cu toții sunt studenții noștri. Este un semn de respect și apreciere pe care îl oferim”, a spus prof. univ. dr. ing. Radu Sorin, rectorul Univer­sităţii din Petroşani, în discursul său de la Liceul Tehnologic ”Grigore Moisil”, acolo unde funcționează extensia instituției de învățământ superior din Valea Jiului.

Rectorul Universității din Petroșani a făcut, de asemenea,  o scurtă pre­zen­tare a instituției de în­vă­țământ superior din Valea Jiului, reamintind că aceasta împli­neș­te 75 de ani de existență, timp în care a făcut pași importanți în ceea ce privește diversificarea ofertei educaționale din cadrul celor  3 facultăți  componente – Fa­cul­tatea de Mine, Facultatea de In­ginerie Mecanică și Electrică și Facul­tatea de Științe. ”Avem în prezent 22 de specializări de licență, 21 de master și patru domenii de doctorat, pe care le punem la dispoziția studenților. Am căutat ca prin tot ceea ce facem să sprijinim studenții noș­tri, creându-le condiții bune de în­vă­țare, de masă, de cazare corespunzătoare, atractive” a spus rectorul Sorin Mihai Radu.

Acesta a vorbit și despre recunoașlterea de care se bucură, în prezent, Universitatea din Petroșani, în plan națșional și internațional. ”Suntem recunoscuți nu doar la nivel național, ci și european. Agenţia Română de Asigurare a Cali­tăţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a avaluat anul trecut Universitatea, care a obţinut cea mai înaltă certificare, respectiv calificativul de instituţie de învăţământ superior cu „grad de în­credere ridicat”. Suntem, de asemenea, parte a unui important consorțiu academic european: EURECA PRO.  Putem crea, alături de alte universități, pro­gra­me comune, de care să se folosească toți studenții. Sunteți tot la fel de stu­denți ca și cei din Petroșani și puteți be­neficia de burse Erasmus+, însemnând de la 2,5 săp­tă­mâni de practică în uni­versități de re­nume din Europa și chiar studiu între 6 luni și un an în aceste uni­versități cu care avem parteneriate (sunt peste 50 de universități euro­pe­ne). De ase­me­nea, am atras o serie de fonduri pentru dezvoltarea universității (dotare și mo­der­nizare). Pe viitor, în­cer­căm să creș­tem dotarea și la extensii. Deocamdată, aici există strictul ne­ce­sar și sunt spe­cializări care nu necesită foarte multe laboratoare. Gândim să lărgim această extensie, în urma ob­ser­vării faptului că vin din ce în ce mai mulți studenți care poate chiar lucrează di­mineața, dar doresc să studieze și sunt din Deva, Orăștie, Hunedoara, Brad, Călan, etc. În viitor vrem să oferim o for­mare com­pletă: licență și masterat”, a arătat profuniv.dr.inf. Sorin Mihai Radu, rectorul Universității.

Acestea le-a transmis studenților de la extensia Deva încurajarea de a aborda cu curaj și inițiativă noul an universitar și lea cerut să sesizeze conducerea Universității ori de câte ori consideră că ceva nu merge bine.