Strategiile și proiectele de dezvoltare a municipiului Lupeni pornesc de la nevoile reale ale cetățenilor

Home Administrație Strategiile și proiectele de dezvoltare a municipiului Lupeni pornesc de la nevoile reale ale cetățenilor
Strategiile și proiectele de dezvoltare a municipiului Lupeni pornesc de la nevoile reale ale cetățenilor

Cuvintele lui Mihai Eminescu, poetul care remarca faptul că ”dacă vrei cu adevărat să realizezi ceva, atunci trebuie să pornești întotdeauna de la statistici” constituie un principiu fundamental și pentru administrația publică locală din municipiul Lupeni în elaborarea planurilor de acțiune și de dezvoltare locală pe termen scurt, mediu și lung.

În acest sens, după cum remarcă primarul localității, prof. Lucian Resmeriță, una din principalele direcții de acțiune pentru identificarea nevoilor reale ale comunității locale din Lupeni și prioritizarea proiectelor administrației publice locale a avut ca fundament rezultatele sociologice ale unui amplu studiu realizat cu ocazia elaborării și adoptării ”Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Lupeni pentru perioada 2023-2027”. ”În elaborarea acestui document, care și din punct de vedere statistic, dar și din punct de vedere legislativ este esențial pentru tot ceea ce va însemna, în anii următori, atragerea de resurse financiare naționale și europene pentru investițiile publice pe care dorim să le facem, am insistat pe directa implicare a cetățenilor municipiului Lupeni. Au fost realizate sondaje de opinie, au fost culese informații de la cetățeni, au fost realizate dezbateri publice preliminare, intermediare și finale înaintea definitivării acestei Strategii și am avut parte de o echipă de consultanți profesioniști care au lucrat cu specialiștii noștri din Primăria municipiului Lupeni în elaborarea acestui document strategic care ne arată acum direcțiile pe care trebuie să ne axăm în tot ceea ce vom face în următorii ani pentru a dezvolta municipiul nostru”, spune Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Potrivit studiului, din punct de vedere statistic, în opinia cetățenilor municipiului Lupeni, cele mai mari problemă ale acestei comunități le reprezintă lipsa locurilor de muncă (semnalată de 77,66% din participanții la studiu), sărăcia populației (semnalată de 40,55% din participanții la studiu), birocrația (semnalată de 34,36% din participanții la studiu) și infracționalitatea (semnalată de 34,36% din participanții la studiu). ”După cum se poate lesne constata, toate aceste probleme, pe care le cunoaștem, nu sunt din păcate chestiuni care țin de intervenția directă a administrației publice locale. Însă, în mod categoric, aceste realități nu ne sunt indiferente, ci dimpotrivă. Spre exemplu, în ceea ce privește problematica locurilor de muncă, administrația publică locală a municipiului Lupeni a încercat și a reușit, în ultimii ani, să creeze cadrul necesar, prin dezvoltarea investițiilor în infrastructură, îndeosebi în domeniul turistic, dar nu numai, pentru a atrage investitori și investiții generatoare de forță de muncă”, spune primarul Lucian Resmeriță.

Acesta semnalează însă faptul că, dacă pe de o parte, cetățenii reclamă lipsa locurilor de muncă, pe de altă parte, investitorii se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă în cele mai multe domenii de activitate economică. Paradoxul este, într-un fel explicabil, dacă analizăm cu atenție aceleași date statistice din studiul realizat la solicitarea Primăriei Lupeni, studiu care relevă faptul că populația municipiului Lupeni este într-o ușoară scădere de cca. 2,5% (în 2022 față de 2021), dar în același timp se constată o creștere exponențială a gradului de îmbătrânire a populației cu domiciliul în această localitate. Oricum, după impactul catastrofal al restructurărilor din sectorul minier de la sfârșitul deceniului precedent, rapoartele statistice arată o ușoară dar constantă creștere a numărului de locuri de muncă în municipiul Lupeni.

În ceea ce privește gradul de sărăcie al populației, formele de intervenție ale administrației publice locale sunt destul de limitate, însă după cum precizează primarul municipiului Lupeni, Primăria și Consiliul local au făcut și în acest domeniu pași semnificativi pentru sprijinul persoanelor vulnerabile. ”Dincolo de formele de ajutor social prevăzute de lege, pe care noi le aplicăm fără rezerve, pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile am reuști să realizăm câteva investiții semnificative, cum ar fi construcția de noi locuințe sociale, modernizarea celor existente, investiții în educație, sport și cultură. Am finalizat cu succes, după cum se știe, proiectul ”Bahtalo!”, cel mai mare proiect cu investiții de interes social, implementat cu fonduri europene din tot județul Hunedoara ș.a.m.d.”, spune primarul Lucian Resmeriță.

Similar, în ceea ce privește reducerea birocrației în administrația publică locală a fost un reper important în acțiunile echipei primarului Lucian Resmeriță, în acest scop fiind implementat un serviciu modern, digitalizat, de interacțiune a cetățenilor cu serviciile publice locale.

”Ceea ce ne bucură este faptul că, potrivit rezultatelor aceluiași studiu sociologic care a stat la baza elaborării Strategiei de dezvoltare locale, cetățenii municipiului Lupeni au convingerea că, în ciuda numeroaselor probleme cu care ne confruntăm, comunitatea noastră se îndreaptă într-o direcție bună, fiind apreciate în acest sens programele de dezvoltare locală și investițiile publice pe care noi le-am realizat în ultimii ani și pe care le-am propus pentru anii care vor urma. Vreau să-i asigur pe cetățenii municipiului Lupeni că prioritățile dumnealor sunt prioritățile mele și ale echipei pe care o conduc și pornind de la aceste lucruri facem tot ceea ce trebuie pentru ca Lupeniul să se dezvolte și implicit nivelul de trai al cetățenilor și gradul lor de mulțumire să fie unul într-o creștere constantă”, a mai spus Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.