Comunicat de presă al Tribunalului județean Hunedoara

Home Stiri la zi Comunicat de presă al Tribunalului județean Hunedoara
Comunicat de presă al Tribunalului județean Hunedoara

Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Hunedoara, din data de 14.12.2023, a hotărât adoptarea unei forme de protest constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul instanței, cu excepția cauzelor care au caracter urgent, începând cu data 14 decembrie 2023, pe perioadă nedeterminată.

De asemenea s-a hotărât aderarea la scrisoarea deschisă a preşedinţilor Curţilor de Apel şi susţinerea punctului de vedere exprimat de către Consiliul Superior al Magistraturii prin adresa nr. 23701/14.12.2023.

Judecătorii au avut în vedere proiectul de „Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru prorogarea unor termene”, pus în dezbatere miercuri, 13 decembrie 2023, de Ministerul Finanţelor.

Adunarea generală a judecătorilor de la Tribunalul Hunedoara susține protestul personalului auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Hunedoara, declanșat de către Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL, ca urmare a nemulțumirilor privind nerespectarea hotărârilor judecătorești privind drepturile salariale și a sumelor restante din hotărâri judecătorești și acte administrative scadente în anul 2023.

În acest sens transmitem lista cauzelor urgente care se vor judeca în perioada protestului şi programul de relaţii cu publicul la compartimentele instanţei.

SECȚIA I CIVILĂ

 1. MATERIE CIVILĂ:
 2. Ordonanţă preşedinţială – în cauzele vizând situaţia minorilor;
 3. Ordin de protecţie;
 4. Adopţii/Plasamente;
 5. Asigurare dovezi;
 6. Măsuri asigurătorii;
 7. Suspendare executare hotărâre;
 8. Tutelă;
 9. Curatelă.
 1. MATERIE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
 1. Grevă;
 2. Concediere;
 3. Contestaţie împotriva deciziei privind respingerea acordării pensiei;
 4. Contestaţii decizii debit.

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

CAUZE ÎN FOND/ CĂI DE ATAC

 1. Ordonanţă președințială – care vizează drepturi nepatrimoniale;
 2. Suspendare provizorie a executării silite;
 3. Cereri privind insolvenţa persoanei juridice, întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;
 4. Asigurare dovezi;
 5. Măsuri asigurătorii;
 6. Conflictele de competenţă şi orice alte cereri incidentale în cauzele care se judecă pe durata protestului. 

SECȚIA PENALĂ

 1. Completurile de CONTESTAŢII:

– contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi/ judecătorul de cameră preliminară/ instanţa de judecată în materia măsurilor preventive, a măsurilor de siguranţă şi a măsurilor asigurătorii;

– contestaţiile împotriva încheierilor prin care au fost soluţionate cererile şi excepţiile în procedura camerei preliminare, dacă sunt instituite măsuri preventive în cauză, măsuri de siguranţă şi/sau măsuri asigurătorii;

– cererile de prelungire a dreptului de circulaţie;

– cauze referitoare la persoane private de libertate.

 1. Completurile de FOND:

– dosare cu inculpaţi faţă de care au fost instituite măsuri preventive;

– desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei, în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură preventivă;

– abţinerea întregii instanţe în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură preventivă;

– abţinere;

– recuzare;

– recunoașterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine;

– cereri formulate de persoane aflate în detenţie;

– cereri care au ca obiect sechestrul asigurător;

– cereri care au ca obiect măsuri de siguranţă.

 1. Completurile JDL fond zilnic vor soluţiona toate tipurile de cauze date în competenţa acestora, respectiv:

– modificare conţinut arest la domiciliu (art. 221 NCPP);

– obţinerea datelor privind tranzacţii financiare (art.146 ind.1 NCPP);

– obligarea la tratament medical în mod provizoriu (art.246 NCPP);

– internarea medicală în mod provizoriu (art.248 NCPP);

– supravegherea tehnică (art.139 NCPP);

– abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP);

– confirmare supraveghere tehnica (art.141 NCPP);

– prelungire supraveghere tehnică (art.144 NCPP);

– reţinerea trimiterilor poştale (art.147 NCPP);

– predarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP);

– percheziţionarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP);

– obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP);

– obţinere date financiare (art.153 NCPP);

– conservare transmitere date (art.154 NCPP);

– Comisie rogatorie internaţională – ordin european de anchetă;

– percheziţie (art.158 NCPP);

– expertiză medico-legală psihiatrică (art.184 NCPP);

– examinare fizică (art.190 NCPP);

– plângere control judiciar (art.213 NCPP);

– plângere control judiciar pe cauţiune (art.216 NCPP);

– verificare măsuri preventive (art.204 NCPP);

– luarea măsurii arestului la domiciliu (art.218 NCPP);

– prelungire arestare la domiciliu (art.222 NCPP);

– luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP);

– luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA/DIICOT (art.223 NCPP);

– audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP);

– revocare măsură preventivă (art.242 NCPP);

– înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP);

– revocare măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP);

– înlocuire măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP);

– aplicare măsură tratament medical (art.245 NCPP);

– ridicare măsură tratament medical (art.245 NCPP);

– prelungire arestare preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.234 NCPP);

– încetare de drept măsură preventivă (art.241 NCPP);

– prelungire arestare preventivă (art.234 NCPP);

– internare provizorie (art.247 NCPP);

– contestarea măsurii asigurătorii (art.250 NCPP);

– restituire bunuri (art.255 NCPP);

– încuviinţare aducere persoană (art.265 NCPP);

– audiere anticipată (art.308 NCPP);

– măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP);

– activităţi în procedura urmăririi şi încetarea activităţilor (art.523 NCPP);

– înlocuire arestare la domiciliu (art.221 alin. 11 NCPP);

– permisiunea părăsirii domiciliului (art.221 alin. 6 NCPP);

– ridicarea măsurii obligatorii provizorii la tratament medical (art.246 alin. 9 NCPP);

– ridicare internare provizorie (art.248 alin. 11 NCPP);

– valorificare bunuri sechestrate (art.252 ind. 2 NCPP);

– contestaţie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP);

– prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP);

– revocare măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 8 NCPP);

– extrădare activă (Legea 302/2004);

– percheziţia informatică (art.168 NCPP);

– revocare internare nevoluntara (art.184 alin. 26 NCPP);

– internare nevoluntară (art.184 alin. 7 NCPP);

– prelungire internare nevoluntara (art.184 alin.25 NCPP);

– validare examinare fizica (art.190 alin.5 NCPP);

– extrădare pasivă (Legea 302/2004);

– mandat european de arestare;

– cerere de transfer de procedură în materie penală (Legea 302/2004);

– desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei;

– revocare control judiciar (art.213 alin. 6 NCPP);

– înlocuire control judiciar (art.215 alin.7 NCPP);

– înlocuire control judiciar pe cauţiune (art.217 alin. 9 NCPP).

 1. Completul de recursuri penale:

– recursul împotriva soluţiilor de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale a României, în cauzele în care sunt instituite măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă.

 1. Cererile de competenţa completurilor judecătorilor delegaţi cu executarea.
 1. Orice alte cauze apreciate ca având caracter urgent şi care decurge din natura sau particularităţile cauzei, cum ar fi existenţa riscului de împlinire a termenului de prescripţie şi nu numai.

 

PROGRAM DE RELAŢII CU PUBLICUL

REGISTRATURĂ, ARHIVA GENERALĂ ŞI ARHIVA DE FALIMENTE

DIN CADRUL TRIBUNALULUI HUNEDOARA

în zilele de LUNI –JOI, între orele 8:30 – 10:30

Adrese e-mail:

tr-hunedoara-reg@just.ro pentru transmiterea de acte la dosare, acțiuni, întâmpinări, precizări de acţiuni, etc.;

tribunalul.hunedoara@just.ro pentru corespondență administrativă