”Fumurile Petroșaniului” și pericolul poluării în Valea Jiului, studiu-avertisment al cercetătorilor de la Universitatea din Petroșani

”Fumurile Petroșaniului” și pericolul poluării în Valea Jiului, studiu-avertisment al cercetătorilor de la Universitatea din Petroșani

Una din consecințele așteptate ale restructurării sectorului minier și termoenergetic în Valea Jiului constă în reducerea poluării create de arderea cărbunilor și creșterea calității mediului în regiune.

Din păcate, măsurile luate de autorități în ultimii ani, chiar dacă au avut drept consecință o reducerea semnificativă a poluării cu CO2 în zona Văii Jiului, nu au luat în considerare pericolul generat de arderea, în special în sobele din gospodăriile individuale, a altor materiale cu efecte poluante mult mai grave decât arderea cărbunelui și lemnului.

Un studiu de cercetare academică realizat de o echipă multidisciplinară de la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani, coordonată de confuniv.dr.ing. Csaba Lorinț, decanul Facultății de Mine, pune în evidență cât se poate de clar situația existentă, trasând o serie de recomandări privind măsurile care se cer adoptate pe termen scurt, mediu și lung pentru îndeplinirea obiectivelor privind creșterea calității aerului în zonele urbane ale Văii Jiului.

Rezultatele acestui studiu, realizat în cadrul unui contract de cercetare derulat de Universitatea din Petroșani, cu finanțare de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Cercetare, au fost prezentate în cadrul unei conferințe care a avut loc joi, 25 ianuarie 2024, la Biblioteca Universității din Petroșani, evenimentul fiind dublat de o expoziție de fotografie tematică realizată sub genericul ”Fumurile Petroșaniului”, expoziție care prezintă, în câteva zeci de imagini sugestive, efectele nefaste ale poluării aerului în arealul urban al municipiului Petroșani.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu apreciază că rezultatele acestei teme de cercetare trebuie să constituie un veritabil semnal de alarmă pentru factorii responsabili de mediu din Valea Jiului, pentru că situația este mult mai gravă în prezent, decât era în perioada utilizării la scară largă a arderilor de lemn și cărbune. ”Deteriorarea calității aerului este un fenomen complex ce implică o multitudine de poluanți care pot determina o alterare a sănătății populației, în funcție de concentrație și de durată. Acest proiect realizat de o echipă multidisciplinară de cercetători ai Universității noastre a analizat, pe o perioadă de 4 ani, efectele produse de diverse forme de poluare, în municipiul Petroșani. S-a constatat că, în mod contrar altor studii care sugerau o diminuare a impactului poluării cu hidrocarburi sau chiar o îmbunătățire a calității aerului în municipiul Petroșani, odată cu restructurarea sectorului termoenergetic, în realitate utilizarea în procedul de încălzire a gospodăriilor  sobelor alimentate cu diverse materiale, de la haine vechi, materiale din plastic, cauciuc etc., gradul de poluare a aerului în municipiul Petroșani este în realitate unul îngrijorător care impune luarea de măsuri din partea celor în drept”, spune prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani.

Coordonatorul studiului intitulat „Cercetări comparate de geologie urbană, ecologie umană și studii de trafic cu impact asupra calității aerului în Municipiul Petroșani în contextul decarbonizării zonelor miniere”, conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț apreciază că deși foarte importantă, reflectând munca asiduă de peste 4 ani a unei echipe interdisciplinare, alcătuită din 11 specialiști, doctoranzi și studenți ai Universității din Petroșani, prezentarea rezultatelor acestui proiect nu este decât o etapă a eforturilor de a înțelege mai bine modul complex în care omul și natura pot coabita într-un spațiu geografic atât de aparte așa cum este Valea Jiului. ”Ancorate profund în activitățile din sfera educației și cercetării, colectivele de cadre didactice, cercetători și studenți din Facultatea de Mine a Universității din Petroșani  vor conlucra și în continuare, nu doar pentru a asigura specialiști de top pe piața muncii de profil, ci și din rațiuni de patriotism local, pentru a asigura condiții de viață mai bune, la noi, ACASĂ!”, spune conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț, decanul Facultății de Mine.

Potrivit studiului elaborat de cercetătorii de la Universitatea din Petroșani, care a analizat mai multe aspecte privind factorii determinanți în evaluarea gradului de poluare din municipiul Petroșani, s-a constatat că în prezent există două mari surse de poluare la nivelul arealului analizat: gazele și pulberile în suspensie rezultate în urma arderilor în instalațiile individuale utilizate pentru încălzirea locuințelor, care nu sunt prevăzute cu sisteme de reținere a poluanților, respectiv gazele și pulberile în suspensie rezultate în urma traficului auto.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu evidențiază însă faptul că, dacă în ceea ce privește noxele produse de traficul auto, acestea ar putea fi preluate în mod eficient de ”centura verde” a zonelor împădurite din jurul localității, precum și de vegetația din parcurile și zonele verzi din zona urbană, utilizarea în instalațiile de încălzire din gospodării a unor materiale de îmbrăcămite/încălțăminte provenite din comerțul second-hand cu astfel de materiale constituie o formă de poluare cu efecte deosebit de grave, pentru că gazele și pulberile rezultate din arderea acestora conțin particule chimice deosebit de periculoase, care nu sunt absorbite în natură.

Coordonatorul studiului, conf. univ.dr.ing. Csaba Lorinț spune că situația poluării cu acest tip de noxe rezultatele din arderile necontrolate de materiale textile, plastic și cauciuc, este și mai periculoasă cu cât elementele geografice ale Văii Jiului combinate cu efecte ale unor procese meteorologice specifice zonelor depresionare, rețin în atmosferă toate aceste substanțe poluante pentru o perioadă lungă de timp, consecințele fiind nefaste nu doar asupra mediului înconjurător, ci și asupra stării generale de sănătate a populației. ”În timpul arderilor experimentale care au avut loc în cadrul cercetării noastre, s-au înregistrat creșteri dramatice ale nivelului poluării atunci când au fost utilizate materiale textile, comparativ cu utilizarea lemnului, de exemplu. Este important să se înțeleagă că poluarea generată de arderea deșeurilor textile și de altă natură din industria second hand are un impact semnificativ asupra deteriorării calității aerului, cu riscuri majore asupra sănătății umane, în cazul expunerii pe termen lung la acest tip de poluare.

În acest context, în seria de măsuri recomandate de echipa de cercetători care a elaborat studiul „Cercetări comparate de geologie urbană, ecologie umană și studii de trafic cu impact asupra calității aerului în Municipiul Petroșani în contextul decarbonizării zonelor miniere” se numără: conștientizarea situației la nivelul autorităților și al întregii comunități, continuarea cercetării pentru stabilurea cu exactitate a gradului de toxicitate asupra mediului a arderilor de materiale provenite din infdustria second-hand, evaluarea consecințelor acestui tip de poluare asupra mediului și asupra sănătății populației, identificarea surselor de poluare, monitorizarea arderilor și a combustibililor utilizați în instalațiile de încălzire din gospodării, stoparea fenomenului generator de poluare excesivă.

La elaborarea acestui amplu și necesar studiu de cercetare, realizat în cadrul Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani, au lucrat: conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț (director grant), conf.univ.dr.ing. Eugen Traistă, șef lucrări dr.ing. Diana Marchiș, șef lucrări dr.ing.Aurelian Nicola, șef lucrări dr.ing. Răzvan Itu, șef lucrări dr.ing. Lorand Bogdanffy, drd.ing. Evelina Rezmeriță. De asemenea, la realizarea cercetărilor au mai contribuit: conf.univ.dr.ing. Ciprian Danciu, conf.univ.dr.ing. Adrian Florea și studenții Roxana Nicoleta Bârdea și Robert Laurențiu Chirițoiu.