Consolidarea poziției deținute în activitatea de cercetare, obiectiv prioritar pentru INCD INSEMEX în anul 2020

Intrat în cel de-al 71-lea an de existență, Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) din Petroșani, pornește în noul an 2020 de pe o poziție de frunte în activitatea de cercetare-dezvoltare din România, fapt confirmat și de rezultatele anului precedent.

Cu un portofoliu de activități esențiale nu doar pentru activitățile de cercetare din țara noastră, ci și deosebit de importante pentru o serie de activități economice, echipa INCD-INSEMEX își propune, pentru anul 2020, consolidarea poziției pe care și-a câștigat-o în aceste domenii, atât în plan național, cât și internațional. Astfel, potrivit declarațiilor directorului general dr.ing. George Artur Găman, în acest an, activitatea echipei de cercetători de la INSEMEX Petroșani se va concentra pe dezvoltarea în continuare aactivităților de cercetare și confirmarea rezultatelor acesteia în cadrul saloanelor naționale și internaționale de specialitate, dar mai ales pe dezvoltarea unor noi parteneriate cu instituții similare din țară și străinătate.

Dacă vorbim, la început de an,  despre prognoza activităților pe care ni le propunem în cadrul institutului nostru, atunci pot să vă spun că vom continua, în primul rând, activitatea de cercetare științifică, atât în mod direct, dar mai ales în cadrul unor parteneriate, încercând să fim parte în cât mai multe consorții de cercetare-dezvoltare atât pe plan național cât și internațional. În acest sens, evident ne propunem să consolidăm parteneriatele deja existente dar, bineînțeles, să dezvoltăm și altele noi”, spune dr.ing. George Artur Găman.

 Acesta arată că, în acest context, a fost elaborat și un Plan de Cercetare pentru anul 2020, în care au fost incluse un număr de 14 propuneri de teme de cercetare eligibile, pentru care INSEMEX așteaptă deja o evaluare finală înainte de a fi efectiv demarate. La acestea se adaugă alte 13  proiecte de cercetare, deja contractate, care se află în diferite etape de derulare. ”Intenționăm să
continuăm și chiar să amplificăm numărul contactelor la nivel european și internațional, prin care să putem demonstra calitatea muncii noastre și, în același timp, să aducem și plusvaloare din punct de vedere economic și financiar pentru INSEMEX”,
expllică dr.ing. George Artur Găman, directorul general al INCD-INSEMNEX.

Desigur, un aspect deosebit de important în activitatea cercetătorilor de la prestigiosul institut din Valea Jiului îl constituie, și în acest an, elaborarea și prezentarea de soluții tehnice și procedurale inovatoare, mai ales în cadrul Saloanelor naționale și internaționale de inventică, acolo unde, de altfel, INSEMEX și-a câștigat deja un binemeritat prestigiu. ”Sigur că ne dorim să ducem mai departe tradiția recunoașterii Institutului, fapt care este posibil în primul rând prin obținerea de noi medalii și premii la Saloanele naționale și internaționale de Inventică și vom fi prezenți la toate aceste evenimente. În plus, ne propunem să participăm, chiar cu un interes crescut, la cât mai multe congrese, conferințe și manifestări științifice pe plan național și internațional, unde să avem schimburi de experiență cu colegi din domeniul cercetării și inovației”, mai spune dr.ing. George Artur Găman, directorul general al INSEMEX Petroșani.

În altă ordine de idei, INCD INSEMEX își propune pentru anul 2020 să dezvolte și să acrediteze mai multe domenii specifice de activitate, care să completeze portofoliul celor deja existente.

Evident că, așa cum recunoaște și directorul general al institutului de cercetare-dezvoltare de la Petroșani, pentru realizarea acestor obiective, un rol esențial îl are resursa umană, iar perfecționarea continuă și cooptarea în cadrul echipei de cercetători de la INSEMEX a unor tineri aspiranți la acest statut, rămân și ele priorități ale activităților din acest an. Desigur, în acest sens,
colaborarea cu Universitatea din Petroșani, dar și cu alte instituții academice, rămâne una determinantă.

”Din fericire, atât tradiția acumulată în cei 70 de ani de existență ai instituției noastre, cât și rezultatele muncii colectivului nostru de cercetători și sprijinul de care ne-am bucurat din partea celor care susțin activitățile noastre, ne-au adus într-o poziție privilegiată dar, cred eu, meritată, în rândul instituțiilor de profil din România. De aceea, pentru anul 2020 ne propunem, pe de o parte, consolidarea acestei poziții și, pe de altă parte, ne dorim ca prin activitatea noastră să reușim să ne câștigăm un loc  în topul unităților de cercetare europene”, concluzionează directorul INCD INSEMEX, dr.ing. George Artur Găman.