30 noiembrie este termenul limită de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara reamintește operatorilor economici încadrați în categoria contribuabililor mici şi mijlocii care utilizează aparate de marcat electronice fiscale (AMEF), că termenul limită de conectare a acestora la sistemul informatic național de supraveghere şi monitorizate a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este 30 noiembrie 2021, conform art. 3 alin (1) lit. b) din Ordinul președintelui ANAF nr. 435 / 25.03.2021.

Conectarea AMEF la sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se realizează începând cu data de 31.03.2021 în conformitate cu prevederile procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală aprobată prin OpANAF nr. 435/25.03.2021, având ca efect renunțarea la anumite declarații care se depun periodic de către contribuabili şi, implicit, la o simplificare a obligațiilor declarative.

Prin excepție, operatorii economici încadrați în categoria contribuabililor mici şi mijlocii care dețin aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații au obligația de a informa Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la această situație, prin depunerea declarației pe propria răspundere, prevăzută în anexa 2 la Ordinul nr. 435/2021 care se transmite organului fiscal exclusiv online prin completarea formularului F4110, până la data de 30.11.2021.

Operatorii economici care depun această declarație își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale, cu respectarea prevederilor OpANAF nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3  alin (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, către ANAF.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara recomandă operatorilor economici care dețin aparate de marcat electronice fiscale înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru o comunicare facilă cu autoritățile fiscale.

De asemenea, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara încurajează operatorii economici să finalizeze din timp demersurile de conectare a AMEF astfel încât să se evite posibilele incidente generate de un număr ridicat de solicitări la sfârșitul perioadei, dar şi eventualele sancțiuni contravenționale aferente neconectării acestora la sistemul informatic al ANAF.

Informații suplimentare se pot obține:
–        Consultând „Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF” şi a legislației aferente, disponibile pe site-ul Agenției: www.anaf.ro, secțiunea Servicii Online – Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat);
–        Accesând direct link-ul:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/reg_AMEF;
–        prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului-
https://www.anaf.ro/asistpublic/;

–        telefonic , apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 031.403.91.60 la structurile de asistență pentru contribuabili, din cadrul