Cetățenii pot alege și propune prioritățile comunității din Valea Jiului în vederea definitivării Strategiei de dezvoltare locală

Cetățenii Văii Jiului sunt invitați să ordoneze în funcție de prioritate cele 10 proiecte majore rezultate în urma elaborării strategiei de dezvoltare a regiunii și să propună, de asemenea, alte proiecte spre beneficiul comunității locale.

În contextul elaborării de către PricewaterhouseCoopers a Strategiei pentru tranziția de la cărbune a Văii Jiului, au reieșit 10 proiecte majore pentru dezvoltarea Văii Jiului, proiecte considerate cu impact semnificativ economic și social pentru Valea Jiului și finanțabile din sursele disponibile pentru perioada de programare abia începută. Aceste 10 proiecte reprezintă recomandări ale celor care au sprijinit elaborarea strategiei, însă nu împiedică implementarea altor proiecte în conformitate cu prioritățile și acțiunile incluse în strategie și planul de acțiuni. Cele 10 proiecte agreate, care au rezultat din consultările publice de până acum sunt următoarele:

În cadrul Pilonului 1 – Îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare:

 1. ”Centru Medical de Recuperare pentru populația cu boli profesionale, afecțiuni cronice și dizabilități  (copii si adulți)”
 2. ”Rețea de servicii sociale integrate pentru populația vulnerabilă”
 • În cadrul Pilonului 2 – Diversificare economică, inovare și antreprenoriat:
 1. Complexul Industrial și de Afaceri Valea Jiului în toate localitățile. Infrastructură și servicii”
 • În cadrul Pilonului 3 – Valorificarea durabilă a specificului local
 1. ”Proiect integrat privind extinderea domeniului schiabil din Valea Jiului, dezvoltarea infrastructurii de producere a zăpezii artificiale, amenajarea, pe același amplasament, de trasee de mountain bike (ski & bike resorts), amenajarea de trasee de sanie pe șină pentru toate anotimpurile, crearea unor centre tip spa & wellness în regiune (conceptul ski & bike & spa holidays) și dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate urbană și montană corespunzătoare”;
 2. ”Inițierea procesului de conversie funcțională a fostelor mine din Valea Jiului prin înființarea Centrului Multifuncțional Petrila, Centrului Educațional Lupeni, Centrului de Recreere și Agrement Uricani, Centrului Cultural Aninoasa, Cafenelei Culturale Vulcan și prin evaluarea potențialului pentru dezvoltare turistică, energetică și economică al celorlalte exploatări miniere, active sau închise, din regiune”;
 3. ”Proiect integrat pentru dezvoltarea turismului montan și de aventură din Valea Jiului prin amenajarea, modernizarea, omologarea, digitalizarea și promovarea traseelor turistice, culturale, sportive și de agrement, a peșterilor și a structurilor turistice cu funcțiuni de cazare de tipul spații de camping, cabane și refugii montane”;
 4. ”Regenerarea urbană a spațiilor publice din UAT-urile din Valea Jiului” prin consultarea fiecărui UAT
 5. ”Proiect privind sprijinirea înființării, dezvoltării și promovării de pensiuni turistice cu funcțiuni de alimentație, inclusiv bazată pe produse locale, și susținerea, prin intermediul achiziționării de echipamente și utilaje și a accesului la programe de training, a întreprinzătorilor locali ce derulează activități în domeniul serviciilor de ospitalitate, inclusiv a celor agro-turistice”;
 • În cadrul Pilonului 4 – Accesibilitate, mobilitate și conectivitate
 1. ”Îmbunătățirea, modernizarea și eficientizarea mobilității în Valea Jiului – Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă”;
 2. ”Implementarea elementelor esențiale din conceptul Smart City la nivel integrat in Valea Jiului”.

Drept urmare, cetățenii Văii Jiului, ONGurile, companiile, precum și toate entitățile interesate sunt invitate să ordoneze aceste proiecte în funcție de ce consideră a fi prioritar și să propună, de asemenea, alte proiecte benefice pentru locuitorii Văii Jiului, completând chestionarul disponibil aici: https://forms.gle/KKWRnT21SD1tGVhPA.

Ierarhizarea proiectelor de către cetățeni și de către actorii locali, precum și propunerile de proiecte transmise vor facilita pregătirea perioadei de programare 2021 – 2027 pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a Văii Jiului.