Consiliul județean Hunedoara / Anunț de participare privind atribuirea contractului de servicii publice de transport județean prin curse regulate a traseului județean nr. 071: Hunedoara – Hășdău

  1. Denumire oficială: Județul Hunedoara

Cod fiscal: 4374474, Adresa: loc.Deva, b-dul 1 Decembrie 1918, nr.28, județul Hunedoara, Telefon:+40 254211624, +40 254211350, fax: +40 254230030.

  1. Informații generale: procedură de atribuire a contractului de servicii publice transport județean prin curse regulate a traseului județean nr. 071: Hunedoara – Hășdău, cuprins în Programul de transport județean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 31.12.2021.
  2. Participă la atribuirea traseului operatorii de transport rutier autorizați, ce dețin autobuze înmatriculate în România, în proprietate sau cu contract de leasing, libere de alte sarcini de transport (pe baza unei declarații pe propria răspundere a operatorului de transport).
  3. Traseul supus atribuirii: nr. 071: Hunedoara – Hășdău.
  4. Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2021.

Documentaţia de atribuire se poate descărca de pe site-ul instutuţiei: www.cjhunedoara.ro.