Cel mai mare centru de pregătire pentru surse regenerabile din Sud-Estul Europei va organiza cursuri și la Universitatea din Petroșani

La finalul lunii septembrie 2021, la Petroșani va avea loc inaugurarea primului centru de pregătire profesională, destinat reconversiei și calificării în domeniul exploatării surselor regenerabile de energie.

Centrul de pregătire va funcționa în cadrul Universității din Petroșani, în cadrul proiectului „RenewAcad – Academia de Consiliere si Pregătire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, proiect implementat de Wind Power Energy S.R.L., prin Renewable Energy School of Skills (RESS), cel mai mare centru de pregătire pentru surse regenerabile din Sud-Estul Europei împreună cu Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA), reprezentanta celor mai mari dezvoltatori și investitori din domeniul energiei regenerabile din România.

Unul dintre obiectivele proiectului„RenewAcad – Academia de Consiliere si Pregătire Profesională pentru Surse Regenerabile de Energie” este de a recalifica angajați din zonele afectate de tranziția energetică, mineri și personal din sectorul carbonifer românesc pentru a deveni specialiști în domeniul energiei regenerabile și distribuției de electricitate. Proiectul are o dimensiune strategică majoră la nivel european, național și sectorial. Acesta se încadrează în prioritățile Strategiei naționale privind învățarea pe tot parcursul vieții și în Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, propunând măsuri și acțiuni specifice celor două strategii. Un plus de relevanță este adus de furnizarea de servicii cu prioritate către un grup țintă care provine din domenii și ocupații care se vor confrunta cu scăderi drastice ale cererii și cu dispariția de pe piață, pentru îndreptarea lor către domenii de viitor, sustenabile și moderne, înscriindu-se cu măsuri pivotare în procesul european de tranziție energetică. Proiectul a fost salutat de către Platforma Comisiei Europene Coal Regions in Transition și face parte din demersurile industriilor de profil, solar și eolian, de a identifica cele mai bune soluții și idei pentru ca România să devină un câștigător al tranziției energetice și mai ales un beneficiar al echității acestui proces.

Renewable Energy School of Skills (RESS) este cel mai mare centru de pregătire pentru surse regenerabile din Sud-Estul Europei care pregătește în România anual peste 3000 de angajați din industria regenerabilă în centru din Constanța. Anul acesta, RESS deschide al doilea centru de pregătire la Petroșani, centru ce va fi folosit în totalitate pregătirii profesionale a angajaților din Regiunile Vest, Nord – Est, Sud-Est, Centru, Sud-Vest Oltenia.

Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) este una dintre cele mai active organizații din domeniul regenerabilelor pe piața românească și participă, încă din anul 2008, în mod activ și constructiv, la procesul de transformare a pieței energetice românești.

Asociația Română pentru Energie Fotovoltaica (RPIA) este activă din 2009 si ajută și susține dezvoltarea industriei fotovoltaice românești. Ambele reprezintă o industrie cu peste 4000 MW de energie eoliană si fotovoltaică instalați în România de companii precum Enel, CEZ, Engie, Vestas, EDPR, cu dezvoltatori de noi capacități de energie și furnizori de servicii conexe.

La conferința de deschidere a proiectului „RenewAcad – Academia de Consiliere si Pregătire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie”, care va avea loc în data de 28 septembrie 2021 la Universitatea din Petroșani, vor fi prezenți, alături de reprezentanții organizatorilor, o seamă de reprezentanți ai investitorilor în regenerabile din zonă, reprezentați ai Asociației Române pentru Energie Eoliană (RWEA), Asociației Române pentru Energie Fotovoltaica (RPIA), dar și reprezentați ai comunității locale, mineri și reprezentanți ai unor organizații din Regiunea de Vest.