Istoria orașului Petrila, în date și evenimente, reflectată într-o nouă carte semnată de eminentul dr. Dumitru Gălățan Jieț

Un amic al reputatului medic, scriitor și etnolog Dumitru Gălățan Jieț spune despre acesta că reprezintă o veritabilă ”instituție”, datorită vastelor sale cunoștințe, îndeosebi în ceea ce privește istoria și tradițiile momârlanilor din Valea Jiului.

Nu e loc de tăgadă că așa și este, iar cea mai recentă carte ce poartă semnătura distinsului autor dr. Dumitru Gălățan Jieț este încă o confirmare (dacă mai era nevoie !) a acestui adevăr. În volumul său ”Cronologia istoriei orașului Petrila (de la începuturi și până în prezent)”, apărut în acest an la Editura Măiastra din Tg. Jiu, cu sprijinul Primăriei și Consiliului local al orașului Petrila (primar Vasile Jurca) dar și cu un aport de sprijin financiar oferit de ing. Dumitru Negoi Răscolean și ing. Marius Heljiu, dr. Dumitru Gălățan Jieț a inserat cele mai importante evenimente din viața comunității petrilene, bazate pe date oficiale culese din arhive, dar și pe mărturii ale apropiaților săi precum și pe propriile trăiri din cele peste opt decenii de viață ale sale.

Chiar dacă, așa cum recunoaște, munca de elaborare a acestui veritabil ”manual” de istorie petrileană nu a fost o muncă deloc ușoară, mai ales că documentele din arhive referitoare la Petrila sunt destul de sărace, grație colaborării cu alți ”pionieri” ai culegerilor documentare precum prof. Tiberiu Svoboda, Ioan Velica sau Marian Boboc au condus, mai întâi la apariția, în anul 2009, a lucrării ”Petrila în oglinda timpului” (Ed. Confluențe, 2009), reeditată cu completări și adăugiri în 2012 și, mai apoi, la elaborarea unei aproape complete monografii a acestei așezări în care viața a pulsat, cu o vibrantă energie, din cele mai vechi timpuri. Cu deosebită bucurie, am regăsit în paginile acestei cărți și spicuri din paginile publicației noastre, considerată de autor drept o credibilă sursă de informații a ultimilor 20 de ani.

Dr. Dumitru Gălățan Jieț scrie în cartea sa ”Cronologia istoriei orașului Petrila (de la începuturi și până în prezent)” și despre momârlani dar și despre mineri, și despre păstorit dar și despre minerit, așa cum scrie despre oameni și evenimente care în domenii precum religia, școala, cultura, sănătatea, arta, administrația publică, sportul ș.a.m.d. constituie repere esențiale care definesc istoria acestei comunități, adunate în peste 350 de pagini bogat ilustrate. Și chiar dacă autorul ne avertizează că această carte nu este neapărat una ”care se citește pe nerăsuflate” ci mai degrabă un ”atlas istoric” pentru documentariști, dascăli ori jurnaliști interesați de cronologia istoriei orașului Petrila, datorită stilului său aparte de redactare care-i fac scrierile atât de cursive și de interesante, fac ca și acest volum, mai degrabă tehnic, să poată fi lesne lecturat de cititori, ca o veritabilă lucrare beletristică. pe care vă invităm să o citiți și dumneavoastră, fie că sunteți fii ai Petrilei, ai Văii Jiului sau doar pasionați ori curioși de istoria acestor locuri.

Nu încape îndoială că, la cele peste 30 de volume de carte ce poartă deja prețioasa semnătură a eminentului scriitor dr. Dumitru Gălățan Jieț, domnia sa îndeplinește toate criteriile pentru a-l putea considera nu doar un prolific scriitor, ci și o veritabilă ”instituție de istorie și cultură” a Văii Jiului.