Comunicat de presă lansare proiect ”Navigare spre un viitor mai bun pentru tinerii NEETs”

În data de 17.09.2021 a avut loc conferința de lansare organizată pentru proiectul: “NAVIGARE SPRE UN VIITOR MAI BUN PENTRU TINERII NEETs”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”.

Evenimentul a avut loc online pe platofrma Zoom, începând cu ora 10:00 și a marcat demararea proiectului. În cadrul evenimentului au fost prezentate pe scurt activităţile şi rezultatele preconizate în urma implementării acestuia.

Proiectul este finanțat din Fonduri Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și implementat de Diacostampet  SRL în calitate de lider de proiect și Maritime Industry Electric Service SRL- partener.

Scopul declarat al proiectului propus este acela de a crește șansele de integrare/reintegrare profesională pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs din Regiunea Sud-Est, prin îmbunătățirea nivelul de competențe profesionale și prin furnizarea serviciilor de medierea muncii.

Din rezultatele previzionate în cadrul proiectului dăm cu titlu de exemplu următoarele: furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002, pentru 372 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în Regiunea Sud-Est, îmbunătățirea nivelului de competențe și calificare prin obținerea unui certificat de calificare de către cel puțin 190 tineri NEETs, ocuparea în muncă a minim 162 tineri NEETs, ajutor de minimis acordat pentru inițierea a 9 afaceri, toate acestea urmând a fi materializate pe parcursul a 24 luni.

La eveniment au participat membrii echipei de proiect, un reprezentant al administrației publice locale din judetul Constanța și doi reprezentanți ai Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă din Galați și Tulcea, instituții importante care vor putea contribui la succesul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 4.872.123,88  lei, din care 4.683.350,12 lei contribuția Uniunii Europene și 188.773,76 contribuția beneficiarului.

 Detalii suplimentare cu privire la activitățile proiectului pot fi oferite de: Manager Proiect: Kinzsky Adriana, tel: 0728-010.261, e-mail: navigare150720@gmail.com.

 Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.