Admitere la Colegiul pentru învățământ terțiar la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani organizează și în acest an un concurs de admitere pentru studii de învățământ postliceal, derulate în cadrul Colegiului pentru învățământ terțiar non-universitar (CITN-UPET) pe domenii, la calificările/specializările autorizate să funcționeze provizoriu de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, pentru acest Colegiu sunt disponibile 56 de locuri în domeniul Transporturi, specializarea ”Tehnician transporturi auto interne și internaționale” și alte 56 de locuri în domeniul Informatică, specializarea Analist Programator.

Admiterea candidaților se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind media generală de absolvire a liceului. Important de precizat este și faptul că au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Non-Universitar al Universității din Petroșani (CITN- UPET) absolvenții de liceu, CU sau FĂRĂ diplomă de bacalaureat. De asemenea, NU se percepe taxă de înscriere sau înmatriculare.

Înscrierea candidaților se face la sediul Universității din Petroșani, în perioada 16-22 august, la centrul de înscriere din Corpul D, camera 2011, în intervalul orar 8,00-14,00 sau on-line, la adresa de e-mail: colegiu@upet.ro. Afișarea rezultatelor se va face la data de 31 august 2022.