Personalități ale științelor inginerești distinse cu titlul de ”Doctor Honoris Causa” la Universitatea din Petroșani

Home Educație Personalități ale științelor inginerești distinse cu titlul de ”Doctor Honoris Causa” la Universitatea din Petroșani
Personalități ale științelor inginerești distinse cu titlul de ”Doctor Honoris Causa” la Universitatea din Petroșani

Trei personalități remarcabile ale științelor inginerești din România și Republica Moldova au fost înnobilate cu titlul de ”Doctor Honoris Causa” ai Universității din Petroșani. Este vorba despre: academicianul Ion Bostan, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, fost rector al Universității Tehnice a Moldovei,  prof.univ.dr.ing. Mihai Mihăiță, președintele Asociației Generale a Inginerilor din România și președintele Academiei de Științe Tehnice din România, precum și prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaș, fost rector al Universității din Petroșani.

Ceremonia de decernare a titlurilor de ”Doctor Honoris Causa” a avut loc în Sala Senatului Universității din Petroșani, iar amfitrioni ai evenimentului au fost prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai – rectorul Universității din Petroșani, respectiv conf.univ.dr.ing. Nicolae Pătrășcoiu – președintele senatului Universității din Petroșani. Acesta din urmă a arătat că etapele procedurale privind acordarea acestor titluri au fost parcurse încă din anul 2003, la propunerea făcută de regretatul prof.univ.dr.ing. Vasile Zamfir, de prof.univ.dr.ing. Ioan Bolunduț și prof.univ.dr.ing. Andrei Magyari.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai a reliefat, în laudațio pe care l-a prezentat pentru cei trei distinși laureați ai titlului de ”Doctor Honoris Causa”, personalitatea și performanțele academice ale acestor remarcabili reprezentanți ai științei și tehnicii, ai educației și cercetării. ”Înainte de toate, vreau să le prezint celor trei distinși laureați, mulțumiri sincere din partea mediului academic din Valea Jiului pentru faptul că au acceptat să facă parte, cu titlu onorific, din comunitatea Universității din Petroșani. Însăși prezența domniilor-lor în municipiul Petroșani și la universitatea noastră este onorantă, iar sprijinul de care ne bucurăm din partea dumnealor în diverse activități academice și, îndeosebi, de cercetare, este unul prețios”, a declarat prof.univ.dr. Radu Sorin Mihai, rectorul Universității din Petroșani.

Acesta a arătat că, în ceea ce-l privește pe academicianul Ion Bostan, dincolo de multiplele sale titluri academice, activitatea prodigioasă a acestuia în domeniul științelor inginerești s-a materializat într-o seamă de lucrări de cercetare și inventică al căror rezultat a revoluționat tehnologia de explorare a mărilor și oceanelor, dar și a spațiului cosmic. „Întreaga activitate științifică a domnului profesor Ion Bostan este cel mai bine reflectată de cele peste 700 de lucrări publicate și cele peste 220 de brevete de invenții dar și de multitudinea de medalii primite pentru invențiile sale, la importante saloane de inventică din Vietnam, Bulgaria, Ungaria, Germania, Damasc, Seria, Coreea de Sud, Bruxelles, Geneva, Franța, Maroc, SUA, China etc. Mai mult, de numele academicianului Ion Bostan se leagă construirea și operaționalizarea primului și singurului satelit al Republicii Moldova aflat pe orbită, sau de construcția unor remarcabile mașini de măsurare a timpului de tipul pendulului lui Foucault. Și tot domnia sa este autor al unor invenții tehnice care deschid oportunități pentru explorarea și exploatarea resurselor minerale utile de pe fundul mărilor și oceanelor” a arătat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai.

Similar, acesta crede că anvergura personalității și carierei prof.univ.dr.ing. Mihai Mihăiță este încununată de calitatea sa de președinte al Asociației Generale a Inginerilor din România și de președinte al Academiei de Științe Tehnice din România. ”Domnul prof.univ.dr.ing. Mihai Mihăiță este o personalitate de prestigiu a comunității academice din țara noastră, deschizător de drumuri și reprezentant de marcă în elita personalităților din domeniul științelor inginerești, ca membru fondator şi preşedinte al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR); membru fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR); membru fondator al Fundaţiei Premiul Român pentru Calitate – J.M.Juran; preşedinte al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR); membru al Comisiei de cibernetică a Academiei Române; membru onorific al Pan American Academy of Engineering; membru al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române. Are o vastă activitate în organizaţii profesionale din ţară şi străinătate: Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor (CNIT), Secţia de transporturi şi telecomunicaţii – preşedinte; membru al Fundaţiei Internaţionale Sănătate, Mediu, Dezvoltare Durabilă; membru în Comitetul executiv şi în Comitetul de tehnologie din cadrul Federaţiei Mondiale a Organizaţiilor Inginereşti (FMOI); membru în Comitetul executiv al Federaţiei Europene a Asociaţiilor Naţionale Inginereşti FEANI sau vicepreşedinte al Conferinţei Permanente a Inginerilor din Sud-Estul Europei. De asemenea, are la activ peste 90 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi în jurul a 150 de lucrări cu caracter de analiză retrospectivă, istoria tehnicii, orientare, perspectivă şi atitudine; comunicări ştiinţifice publicate în volum la circa 80 de conferinţe interne şi internaţionale, 10 cărţi cu teme tehnice, formare profesională, istorice, prospective şi altele”, a arătat rectorul UPET, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai.

În ceea ce privește personalitatea prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaș, însăși faptul că acesta a condus Universitatea din Petroșani, ca rector, timp de 14 ani și a fost mentor a zeci de generații de studenți (între care se numără și actualul rector al Universității din Petroșani, care i-a fost, de altfel și asistent distinsului dascăl) relevă din plin calitățile de excepție ale acestuia. ”Absolvent al Institutului de Mine din Petroșani în 1958, prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaș este unul dintre exponenții de înalt prestigiu al școlii superioare de învățământ superior tehnic din Petroșani. Și-a dedicat întreaga carieră academică în slujba Universității din Petroșani, al cărei rector al fost timp de ani (între 1990 și 2004), iar cariera sa prodigioasă s-a completat, în timp, cu alte prestigioase titluri academice, dintre care amintesc cele de membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (unde este și preşedinte al secţiei Ingineria Petrolului, Minelor si Geonomiei), membru titular al Academiei de Ştiinţe Miniere a Federaţiei Ruse, al Academiei de Ştiinţe ale Transporturilor din Ucraina, al Academiei Internaţionale a Şcolilor Superioare din Ucraina, al Academiei Braziliene de Ştiinţe și Cultură ș.a. Are, în același timp, peste 500 de lucrări publicate în ţară și străinătate, peste 25 cărţi, tratate și monografii (în limbile română, rusă, engleză), peste 30 de brevete de invenţie, zeci de contracte de cercetare”, a evidențiat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin Mihai.

În discursurile lor de mulțumire, cei trei laureați ai titlurilor de ”Doctor Honoris Causa” au evidențiat, la rândul lor, activitatea remarcabilă a școlii de învățământ superior din Valea Jiului, apreciind că aceasta a fost, este și rămâne un etalon al educației academice și o importantă bază de cercetare în domeniul științelor inginerești din România și din Europa.