Comunicat de presă / Dotarea Colegiului Național Carmen Sylva cu echipamente și materiale de protecție epidemiologică

Beneficiar: Colegiul Național  de Informatică “Carmen Sylva”

Scopul proiectului: Sprijinirea unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” Petroșani, pentru gestionarea situației cauzate de riscul de infecție cu virusul SARS-COV-2, prin asigurarea echipamentelor și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile de energie, Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Rezultate așteptate: Asigurarea unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitatea școlară pe perioada pandemiei COVID-19. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitatea adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2 de gestionare a crizei sanitare.

Valoarea totală a proiectului: finanțare nerambursabilă în sumă de 88.640,84 lei, 100% din fondul FEDR REACT-EU

Durata proiectului: 01.03.2022 – 31.10.2022

Cod MySMIS 2014+ 148563 

Proiect cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” Petroșani, str. Slătinioara, nr.10, tel/fax: 0254-542683, e-mail: secretariat@infopetrosani.ro www.infopetrosani.ro