Apa Serv Valea Jiului, cu onoare și respect pentru Eroi

Prezența reprezentanților companiei Apa Serv Valea Jiului în viața comunității este una vizibilă nu doar în derularea activităților specifice de alimentare cu apă potabilă și canalizare, ci și la evenimentele definitorii ale istoriei, tradițiilor și culturii de pe aceste meleaguri.

În acest context se înscrie și prezența conducerii Apa Serv Valea Jiului la ceremoniile din acest an, organizate în localitățile Văii Jiului, cu prilejul sărbătorii naționale a Zilei Eroilor. În această zi cu puternice reverberații istorice, reprezentanții companiei de apă au fost prezenți la Petrila, Petroșani și Vuulcan, unde au depus coroane de flori la monumentele ridicate în cinstea Eroilor Neamului Românesc. Astfel, o delegație condusă de directorul general al Apa Serv Valea Jiului, ing. Cristian Ionică a fost prezentă la ceremoniile de la Petrila, o alta condusă de șeful Serviciului Exploatare, ing. Florin Ciucur a fost prezentă la ceremoniile de la Petroșani, iar o alta condusă de șeful Secției Vulcan, ing. Lucian Claudiu Amza a fost prezentă la ceremoniile de la Vulcan.

”Există momente în viața comunității din care facem parte, așa cum este și această emoționantă Zi a Eroilor Neamului, în care trebuie să fim prezenți. Ne-am bucurat că și în acest an am reușit să fim prezenți la câteva din aceste importante ceremonii organizate în Valea Jiului cu prilejul Zilei Eroilor și că am putut aduce astfel prinosul nostru de recunoștință față de înaintași, față de cei care s-au jertfit pentru ca noi să putem avea astăzi o viață liberă într-o Românie mare. Onoare și respect Eroilor noștri !”, a declarat cu acest prilej, ing. Cristian Ionică, director general al Apa Serv Valea Jiului.