INSEMEX Petroșani prezent la întâlnirea națională a cercetătorilor din România

La sediul Bibliotecii Academiei Române din Calea Victoriei a avut loc în data de 8 iunie 2022,  prezentarea raportului de țară privind Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea (CDI), document realizat cu ajutorul Mecanismului de sprijin al politicilor (Policy Support Facility – PSF), relevant pentru perspectivele de dezvoltare ale acestui important sector de activitate din România.

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai conducerii Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, prin dr. ing George Artur Găman – Director General și dr. ing. Daniel Pupăzan – Director Tehnic.

Potrivit directorului general al INCD-INSEMEX Petroșani, dr. ing. George Artur Găman prezentarea raportului final de țară în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării a fost făcută de către experții UE în fața conducerii Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, reprezentat de către ministrul Sebastian-Ioan Burduja, precum și a principalilor actori din domeniul CDI din țara noastră.

După încheierea evenimentului a avut loc și o întâlnire a reprezentanților institutelor naționale de cercetare-dezvoltare cu ministru Sebastian-Ioan Burduja, întâlnire în care au fost prezentate și discutate aspecte privind problemele de maximă importanță cu care se confruntă INCD-urile din țara noastră.