Centru multifuncțional de servicii sociale şi educative, realizat cu fonduri europene, la Hunedoara

Home Stiri la zi Centru multifuncțional de servicii sociale şi educative, realizat cu fonduri europene, la Hunedoara
Centru multifuncțional de servicii sociale şi educative, realizat cu fonduri europene, la Hunedoara

Municipiul Hunedoara va avea un centru multifuncțional de servicii sociale şi educative, după ce reprezentanții ADR Vest au semnat contractul de finanțare a acestuia, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Centrul va fi realizat în clădirea fostei Școli Generale Nr.10, din Hunedoara, care va fi reabilitată și amenajată. Peste 6,6 milioane de lei, dintre care 6,4 milioane sunt fonduri nerambursabile, vor fi investiți în clădirea cu o suprafață totală de peste 800 mp.

Centrul, care ar urma să fie funcțional până la finalul anului următor, va oferi o serie de acțiuni sociale și educaționale, pentru persoane sărace şi cu risc de excluziune:

–         activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți/copii sau reprezentanți legali care au în îngrijire copii;

–         activități de prevenire a abandonului școlar;

–         măsuri de protecție a beneficiarilor împotriva oricărei forme de marginalizare, intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;

–         prevenirea delicvenței juvenile;

–         activități de educare pentru părinți (prevenirea practicilor și metodelor abuzive de creștere și educare a copilului);

–         activități pentru elaborarea si aplicarea programelor de integrare-reintegrare socială și educațională;

–         sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii;

–         sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație a copiilor preșcolari, învățământ primar și gimnazial;

–         „Diversitate in unitate” – bune practici in formarea parteneriatelor școlare și implicare comunitară în invățământul preuniversitar;

–         activități de furnizare de servicii sociale și socio-medicale integrate acordate grupului țintă (persoane vârstnice, mame minore și persoane cu adicții);

–         activitate de consiliere a grupului tintă;

–         combaterea discriminării și a segregării;

–         furnizarea de servicii sociale pentru consolidarea relației familie-școală-comunitate.

Proiectul va fi implementat prin Axa prioritară 9 –  Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, iar obiectivul său general este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin îmbunătățirea calității vieții, creşterea coeziunii sociale, îmbunătățitea mediului de viață şi creşterea economică în teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Hunedoara.

La începutul acestei săptămâni, ADR Vest a mai semnat contracte de finanțare pentru un centru social, la Timișoara; precum și pentru amenajarea unui spațiu pentru activități sociale, comunitare și culturale, la Reșița. Valoarea totală a acestor trei proiecte este de aproximativ 16 milioane de lei.