Consiliul județean Hunedoara / Anunț dezbatere publică proiect HCJ

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț dezbatere publică proiect HCJ
Consiliul județean Hunedoara / Anunț dezbatere publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice:

1 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de personae prin curse regulate”.

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 11.08.2022 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetățeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la pagina de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă, la adresa: Deva-330025, str. Bld 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, până la data de 21.08.2022.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.