Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30 septembrie 2022

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30 septembrie 2022
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30 septembrie 2022

Având în vedere dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, privind aducerea la cunoștința publică a faptului că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 30 Septembrie 2022, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de merit și stimulente financiare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale I.G. Duca Petroșani pentru anul școlar 2022-2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul școlar 2022-2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara pentru anul școlar 2022-2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva, Școală Europeană, pentru anul școlar 2022-2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Hunedoara 2022-2026;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Județul Hunedoara din România și Regiunea Béni Mellal-Khenifra din Regatul Marocului;

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Hunedoara;

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Orăștie;

                  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Pricaz nr. 55.;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social cu cazare Centrul Maternal Hunedoara;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției „Amenajare spații RMN la Spitalul Județean de Urgență Deva”;

            Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor acte adiționale la contractele de administrare încheiate între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și instituțiile publice subordonate;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud. Hunedoara”;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 63/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei;

  Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

 1. Întrebări, interpelări.