Rata șomajului în județul Hunedoara, în ușoară creștere

Home Economie Rata șomajului în județul Hunedoara, în ușoară creștere
Rata șomajului în județul Hunedoara, în ușoară creștere

La sfârșitul lunii august 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 5.795 șomeri (din care 3.204 femei), rata șomajului fiind de 3,39 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,33 %, în această lună acest indicator a înregistrat creștere de 0,06 pp.

Din totalul de 5.795 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 1.840 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.955 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.009  șomeri provin din mediul rural și 3.786  sunt din mediul urban.

Numărul cel mai mare de șomeri aparține grupei de vârstă cuprinse între 40 și 49 de ani (1443 de persoane), iar cel mai mic, grupei de vârste cuprinse între 25-29 de ani (393 de persoane).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  30%, urmat de cei cu studii gimnaziale 26%, iar 16% au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii. Șomerii fără studii și cu nivel de studii primare reprezintă 19% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 7%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.020 persoane foarte greu ocupabile, 1.817 greu ocupabile, 1.979 mediu ocupabile, iar 979 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.