Ședință extraordinară a Consiliului județean Hunedoara luni, 12 decembrie

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată astăzi, 12 decembrie 2022, de la ora 15.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovarea Turistică a Județului Hunedoara;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești publice în vederea reducerii de infecții nosocomiale în cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești publice în vederea reducerii de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, cod apel: MS-0013, Pilonul V, Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I1 – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3 – Unități de asistență medicală ambulatorie;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești publice în vederea reducerii de infecții nosocomiale în cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, cod apel: MS-0024, Pilonul V, Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4 – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești publice în vederea reducerii de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, cod apel: MS-0024, Pilonul V, Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4 – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, cod apel: MS-0013, Pilonul V, Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I1 – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3 – Unități de asistență medicală ambulatorie;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – Ambulatoriu integrat din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, cod apel: MS-0013, Pilonul V, Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I1 – Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.3. – Unități de asistență medicală ambulatorie;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, cod apel: MS-0024, Pilonul V, Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-PetroșaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1, cod SMIS 122119;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-PetroșaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2, cod SMIS 122120.