EURO JOBS / Comunicat de presă proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”

Home Anunțuri EURO JOBS / Comunicat de presă proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”
EURO JOBS / Comunicat de presă proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 6: Educatie si competente
Titlul proiectului: Furnizare de calificare pentru plus valoare
Număr de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135905

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

EURO JOBS SRL în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ derulează proiectul „FURNIZARE DE CALIFICARE PENTRU PLUS VALOARE-135905” dedicat implementării măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei adulti cu un nivel scazut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate. Proiectul a demarat în 08.04.2021 și se va finaliza în 07.04.2023.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programele de formare profesională continuă a 651 persoane din Regiunea Vest.

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  • au domiciliul/reşedinţa în unul din cele 4 judete(Arad,Timis,Caras-severin sau Hunedoara);
  • sunt angajaţi, inclusiv persoană fizică autorizată şi întreprinderi individuale;
  • au împlinit 25 ani;
  • au vârsta sub 65 de ani.

Dobândirea unei calificări crește posibilitățile de reconversie profesională, încadrarea într-un post superior, identificarea unui nou loc de muncă, evitarea șomajului, siguranță si stabilitate pe piața forței de muncă.

ACTIVITATEA 1.2 SERVICII DE TUTORAT

Dezvoltarea carierei prin reincadrarea beneficiarilor intr-o calificare mai avansata si furnizarea asistentei de specialitate pentru integrarea profesionala la noul loc de munca, pentru cel putin 57.6% din persoanele sprijinite in cadrul proiectului, interventie materializata pe parcursul a 24 luni.

Rezultat: Persoane care îsi gasesc un loc de munca urmare a sprijinului primit – 375 persoane (57.51%), din care: persoane cu nivel scazut de calificare – 51 pers; din zona rurala – 11 pers; persoane cu vârsta peste 40 de ani – 51 pers. Cel putin 100 persoane care au beneficiat de o modificare a statutului profesional, prin schimbarea locului de munca prin incadrarea participantilor intr-o functie corespunzatoare unei calificari mai avansate; sau mentinerea persoanei sprijinite la acelasi angajator, dar cu o incadrare a participantilor pe o functie corespunzatoare unei calificari mai avansate, vor beneficia de servicii de tutorat.

Ne-am propus angajarea unui procent minim de 57.6% din persoanele care beneficiaza de sprijin, dar suntem pregatiti sa oferim asistenta tuturor persoanelor care vor fi incadrate intr-o noua ocupatie, prin actiuni specifice de tutorat. Serviciile de tutorat vor fi acordate angajatilor care au parcurs programele de formare profesionala, au obtinut certificarea si au fost incadrati in noua ocupatie. Apreciem un minim de 100 persoane care vor beneficia direct de activitatea de tutorat.

Serviciile de tutorat vizeaza intregul grup tinta, dar vor fi acordate atunci cand acestea sunt necesare. Din acest punct de vedere serviciile de tutorat vor viza doar persoanele sprijinite (avand statutul de angajati la momentul intrarii in interventie) care isi imbunatatesc statutul in campul muncii ca urmare a sprijinului primit, prin:

– schimbarea locului de munca prin incadrarea participantilor intr-o functie corespunzatoare unei calificari mai avansate;

– mentinerea persoanei sprijinite la acelasi angajator, dar cu o incadrare a participantilor pe o functie corespunzatoare unei calificari mai avansate.

Activitatea de tutorat asigura integrarea la locul de munca dar in special previne abandonul. Inadaptarea la locul de munca se poate reflecta in relatiile cu colegii de munca, ritmul de lucru la care este posibil sa nu faca fata sau in neintelegerea proceselor de munca, respectiv in situatiile concrete pe care le impune o anumita activitate. Aceste situatii sunt o cauza importanta in esecul profesional. Serviciile de tutorat au rolul de a asigura un debut pozitiv in noua ocupatie si faciliteaza integrarea in echipa de lucru, ceea ce pe termen lung asigura succesul profesional al angajatului.

REZULTATE OBTINUTE IN CADRUL ACTIVITATII A1.2 SERVICII DE TUTORAT

Persoane care îsi gasesc un loc de munca urmare a sprijinului primit (4S111) – 49 persoane, din care:

4S111.1 – persoane cu nivel scazut de calificare –11  persoane;

4S111.2- din zona rurala – 14 persoane;

4S111.3 – persoane cu vârsta peste 40 de ani –30 persoane.

84 persoane care au beneficiat de o modificare a statutului profesional prin schimbarea locului de munca prin incadrarea participantilor intr-o functie corespunzatoare unei calificari mai avansate; sau mentinerea persoanei sprijinite la acelasi angajator, dar cu o incadrare a participantilor pe o functie corespunzatoare unei calificari mai avansate, au beneficiat de servicii de tutorat.

Pentru toti cei care doresc sa participe la activitatile desfasurate in cadrul proiectului ’’ Furnizare de calificare pentru plus valoare’’si pentru mai multe detalii puteti contacta la: EURO JOBS SRL -Nr.tel:0786.042.816.