Primăria municipiului Vulcan / Anunț privind taxele și impozitele locale

Home Administrație Primăria municipiului Vulcan / Anunț privind taxele și impozitele locale
Primăria municipiului Vulcan / Anunț privind taxele și impozitele locale

Primăria municipiului Vulcan aduce la cunoștința cetățenilor următoarele:

  • La data de 31.03.2023 este termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor datorate pentru semestrul I al anului 2023. Pentru neplata în termen, începând cu data de 01.04.2023 se vor percepe majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună conform Codului de procedura fiscală;
  • Pentru plata integrală pană la data de 31.03.2023 a impozitelor si taxelor locale aferente întregului an 2023 se acordă o bonificație de 10 % din impozitele datorate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 301/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023 .

PRIMAR,
MERIȘANU CRISTIAN