Calitatea apei, o misiune asumată permanent la Apa Serv Valea Jiului

Home Economie Calitatea apei, o misiune asumată permanent la Apa Serv Valea Jiului
Calitatea apei, o misiune asumată permanent la Apa Serv Valea Jiului

Asigurarea și garantarea calității apei potabile pe care o livrează beneficiarilor săi din întreaga Vale a Jiului constituie nu doar o misiune principală pentru operatorul regional Apa Serv Valea Jiului, ci și o obligație pe care aceștia o au de îndeplinit sub o atentă supraveghere.

În acest context, este evident de ce directorul general al Apa Serv, ing. Cristian Ionică, susține că în organigrama operatorul serviciilor de alimentare cu apă potabilă din Valea Jiului, Laboratorul central de analize este o secție extrem de importantă. ”Activitatea de la acest Laborator de analize a calității apei este una dintre cele mai importante activități din cadrul companiei noastre, pentru că munca acestor laborante ne permite să putem spune, cu toată certitudinea și responsabilitatea, că furnizăm beneficiarilor noștri apă potabilă de cea mai bună calitate”, spune ing. Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.

Pentru a certifica acest lucru, în cadrul Laboratorului Central de la Dănuțoni (Aninoasa) sunt efectuate, zi de zi, analize menite să determine parametri unor indicatori specifici, care atestă calitatea apei potabile livrate de Apa Serv Valea Jiului clienților săi.

Aici ajung toate probele de apă recoltate de laboranți de la toate sursele de captare și de la uzinele de tratare de la Valea de Pești, Lazărul, Brăița, Valea Morii, Zănoaga, Jieț și Taia, dar și cele recoltate din diverse puncte de pe rețelele de distribuție. Șeful Laboratorului Central al ASVJ, ing. Alina Gabriela Stoicoiu spune că, împreună cu colegele sale, analizează aici un număr de aproximativ 400 de probe recoltate în fiecare lună, rezultând un număr de aproximativ 4500 de analize efectuate lunar de personalul Laboratorului.

”Probele analizate sunt recoltate de la rezervoarele stațiilor de tratare și înmagazinare, precum și de pe rețelele de distribuție, îndeosebi de la unitățile de învățământ, instituțiile publice și agenți economici din toată Valea Jiului. În Laboratorul central sunt analizați 14 indicatori fizico-chimici și anume: pH-ul, conductivitatea, turbiditatea, indicele de permanganat, amoniul, nitrații, nitriții, clorurile, duritatea, clorul rezidual liber, aluminiul, sulfații, sulfurile și hidrogenul sulfurat, culoarea, respectiv alți 6 indicatori microbiologici și anume: bacterii coliforme, E.coli, enterococi intestinali, clostridium și numărul total de germeni la 22oC și 37oC. În urma acestor analize, noi furnizăm rezultate săptămânale pentru toți acești parametri ai calității apei, care sunt publicați pe pagina web oficială a companiei, precum și la centrele de încasare din toate localitățile Văii Jiului, astfel încât oamenii să fie informați asupra calității apei potabile”, spune ing. Alina Gabriela Stoicoiu, șeful Laboratorului Central al ASVJ.

Atât prelevarea de probe cât și efectuarea de analize de către personalul Laboratorului Central al ASVJ este posibilă deoarece acesta este înregistrat la Ministerul Sănătății, atât în ceea ce privește efectuarea analizelor fizico-chimice, cât și acelor microbiologice și dispune de întreaga logistică necesară conform celor mai moderne cerințe în materie. În plus, pentru a răspunde cerințelor din standardele de specialitate, personalul din cadrul Laboratorului Central a participat la o serie de instruiri externe pe teme privind asigurarea calității rezultatelor de laborator.

Chiar și așa, pe lângă probele efectuate în propriul Laborator de analize, calitatea apei potabile livrate de Apa Serv este monitorizată prin analize de audit efectuate în Centrele Regionale de Sănătate Publică din Timișoara și Cluj, precum și de în cadrul DSP Deva.

Potrivit celui mai recent buletin de analiză a apei potabile din Valea Jiului, publicat săptămânal de Apa Serv pe situl propriu, calitatea apei potabile livrate consumatorilor din Valea Jiului se încadrează în limitele legale la toți parametri. Iar faptul că apa de la robinet este, în regiunea Văii Jiului, una dintre cele mai bune din țară este deja o chestiune de notorietate.