AJOFM Hunedoara a facilitat, în luna iulie, încadrarea în muncă a 375 persoane

Home Economie AJOFM Hunedoara a facilitat, în luna iulie, încadrarea în muncă a 375 persoane
AJOFM Hunedoara a facilitat, în luna iulie, încadrarea în muncă a 375 persoane

În cursul lunii iulie 2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 375 persoane, dintre care 188 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 209 persoane au peste 45 de ani, 50 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 20 persoane au între 30 – 35 ani, 31 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 65 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna iulie 2023, ca persoane în căutare de loc de muncă, 135 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 263 provin din mediul urban, iar 112 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale,141, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 116. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 62, cei cu studii universitare sunt în număr de 39, iar cei cu studii postliceale sunt în număr de 17.

Din numărul total de persoane care au fost angajate, în luna iulie 2023, prin intermediul AJOFM Hunedoara, 68 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele agenției.

Diorectorul executi al AJOFM Hunedoara, Georgeta Angelica Tomuța arată că, pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în cursul lunii iulie 2023, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 534  persoane.