Ședință de îndată miercuri, 23 august 2023, la Consiliul județean Hunedoara

Home Anunțuri Ședință de îndată miercuri, 23 august 2023, la Consiliul județean Hunedoara
Ședință de îndată miercuri, 23 august 2023, la Consiliul județean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată în ședință extraordinară în sistem videoconferință miercuri, 23 august 2023, de la ora 9.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029 pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025 şi 2025-2026;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 672C: limită judeţ Gorj – Valea de Peşti – DN66A, km 40+776 – km 50+309”aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții:„Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28”;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE POD DE LEGĂTURĂ CENTURA PETRILA, ORAȘ PETRILA, JUDEȚUL HUNEDOARA” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2023, modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, pe anul 2023, precum și modificarea programului de investiții , anexă la buget;
  7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare 687F: Teliucu Superior(DJ 687E)- Govăjdie- Lelese, km 10+800-km 13+410, km 14+000-km 14+600, km 15+050- km 15+500“ aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.