Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 28 septembrie 2023

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 28 septembrie 2023
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 28 septembrie 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și ale art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă aducem la cunoştinţă că în data de  28 septembrie 2023, ora 1100, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, ale cărei lucrări se vor desfășura în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării unor bunuri din domeniul privat al Județului Hunedoara în domeniul privat al unor unități administrativ teritoriale;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2023 – 2024;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al  Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar 2023 – 2024;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara pentru anul şcolar 2023 – 2024;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva, Școală Europeană, pentru anul școlar 2023 – 2024;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani, pentru anul școlar 2023 – 2024;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale I.G. Duca Petroșani, pentru anul şcolar 2023 – 2024;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de Șef Secție Obstetrică – Ginecologie, Șef Secție Chirurgie Generala, Șef Secție Ortopedie și Traumatologie, Șef Secție O.R.L., Șef Secție Oftalmologie, Șef Secție Neurologie, Șef Secție Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, Șef Centrul de Sănătate Mintală Copii și Șef Centrul de Sănătate Mintală Adulţi la Spitalul Județean de Urgență Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

  1. Intrebări, interpelări.

Prezentul anunț se aduce la cunoştinţă locuitorilor județului Hunedoara prin afişare pe pagina de internet și la sediul Consiliului Județean Hunedoara şi transmitere către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea ședinței în cauză.