Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

JUDETUL HUNEDOARA – Directia de Dezvoltare Locala, titular al proiectului:

 “Reabilitare drumuri judetene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural al judetului Hunedoara”, LOT 1 Zona Padureni – DJ 687 E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Poenita Voinii – Vadu Dobrii tronson km 0+000 – 18+180 si tronson km 21+630 – 33+575”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul:Reabilitare drumuri judetene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural al judetului Hunedoara”, LOT 1 Zona Padureni – DJ 687 E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Poenita Voinii – Vadu Dobrii tronson km 0+000 – 18+180 si tronson km 21+630 – 33+575, propus a fi realizat în  judetul Hunedoara, municipiul Hunedoara, comunele Teliucu Inferior, Ghelari si Bunila, satele Teliucu Inferior, Teliucu Superior, Manastirea Ghelari, Ruda, Poienita Voinii, Bunila, Vadu Dobrii.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judeţul Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 900 -1600 şi vineri între orele 900 – 1300 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.