Primăria Lupeni lansează în dezbatere publică proiectul Bugetului local pentru anul 2024

Primăria Lupeni lansează în dezbatere publică proiectul Bugetului local pentru anul 2024

Autoritățile publice locale din municipiul Lupeni au elaborat proiectul Bugetului local pentru anul 2024, pe care administrația locală îl va avea la dispoziție pentru asigurarea bunei funcționări a Primăriei, serviciilor publice și instituțiilor din subordine, precum și pentru continuarea proiectelor de investiții publice și inițierea altor noi investiții.

Potrivit prevederilor legale, Bugetul local al municipiului Lupeni a fost publicat pe pagina web a Primăriei municipiului Lupeni, www.municipiullupeni.ro pentru a putea fi consultat de toți cei intresați. Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, invită cetățenii să analizeze proiectul de hotărâre și să facă propuneri, sugestii, recomandări pe marginea acestuia. Propunerile legate de completarea proiectului de hotărâre se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, dar pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la adresa de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 14.02.2024, ora 12:00. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Potrivit primarului Lucian Resmeriță, sumele estimate la aprofundarea bugetului local al Municipiului Lupeni pentru anul 2024 sunt de 56.033,34 mii lei la venituri şi de 63.266,77 mii lei la cheltuieli, diferența dintre venituri și cheltuieli, în sumă de 7.233,43 mii lei, reprezentând-o excedentul bugetar al anilor precedenți. ”Acest proiect de buget va fi ulterior completat cu sumele pe care Municipiul Lupeni le va primi prin Finanțele Publice dar și din partea Consiliului Județean Hunedoara definitivându-se totodată lista lucrărilor publice care vor fi finanțate în cursul anului 2024. Ulterior dezbaterii publice, ținând cont de părerile enunțate de cetățeni dar și de direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni, proietul bugetului local va fi completat și prezentat Consiliului local al Municipiului Lupeni în vederea analizării și aprobării”, explică primarul Lucian Resmeriță.

Acesta precizează că, la fel ca și în anii precedenți, construcția Bugetului local a fost făcută și de data aceasta cu accent prioritar pe implementarea programelor de investiții, fără a neglija însă problemele de natură socială, edilitară, precum și susținerea sănătății, educației, culturii și sportului, considerați de primarul Lucian Resmeriță drept piloni esențiali de dezvoltare a localității și de consolidare a comunității locale.

Bugetul local al municipiului Lupeni urmează să fie adoptat în Consiliul local în cursul acestei luni.