Se fac înscrieri pentru noi oportunități Erasmus+ destinate studenților Universității din Petroșani

Se fac înscrieri pentru noi oportunități Erasmus+ destinate studenților Universității din Petroșani

O nouă sesiune de înscrieri pentru participarea studenților Universiății din Petroșani în programele de mobilitate derulate prin popularul program ERASMUS+, începe în aceste zile, oferind numeroase oportunități de studiu și practică în cadrul unor universități partenere din întreaga Europă.

Înscrierile studenților în programul suplimentar de mobilități ERASMUS+ pentru anul universitar 2023/2024 se vor efectua în perioada 13-27 martie 2024, exclusiv în format electronic, prin intermediul adresei de e-mail: erasmusplus@upet.ro.

Documentele care trebuie transmise se regăsesc pe platforma web a Univerisății din Petroșani, de unde pot fi descărcate. Actele necesare pentru înscrierea în programul de mobilitate Erasmus+ sunt următoarele:

  • CV europass (în limba română și limba engleză) + fotografie atașată + anexe (diplome, certificate, obținute în urma participării la simpozioane studențești, activități extracurrriculare etc.);
  • Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție pentru mobilități Erasmus+;
  • Adeverință de la secretariatul Facultății, în care să fie menționată media de absolvire a anului/semestrului anterior și numărul de credite acumulate sau media de admitere/situația școlară din UMS;
  • Carte de identitate (pentru cetățenii români);
  • Pașaport, carte de identitae sau permis de ședere (pentru cetățeni străini);
  • Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • Formular de candidatură.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing Sorin Mihai Radu spune că Programul de mobilități Erasmus+ reprezintă o oportunitate de formare pentru studenţi şi cadre didactice în spaţiul academic european, apreciind că acesta ajută studenţii şi cadrele didactice să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de experienţa studierii/predării sau formării în alte ţări europene, cu care Universitatea din Petroșani are dezvoltate relații de cooperare în acest sens.

Obiectivele principale ale Programului Erasmus+, în Universitatea din Petroșani sunt:
– îmbunătățirea oportunităților pentru accesul la o viață și o carieră mai bune, atât pentru studenți, cât și pentru personal univeristar, prin intermediul mobilităților Erasmus;
– încurajarea parteneriatelor dintre Universitatea din Petroșani și instituții profesionale, centre de afaceri și high-tech, din țările UE și non UE, pe baza unor interese profesionale comune.
– creșterea calității și performanțelor sistemului educațional în ideea de a oferi programe de studii mai atractive prin îmbunătățirea cunoștințelor profesionale și îmbunătățirea competențelor oferite – promovarea cooperării internaționale și combaterea discriminării de orice tip.