Dialog al artelor la ”Concertul fluturilor”, vernisajul expozițional și lansarea de carte a poetei Mirela Cocheci

Nu e loc de nici un dubiu că Mirela Cocheci este, în ciuda modestiei sale tipice marilor valori ale culturii, un artist plurivalent. Iubitorii de frumos din Valea Jiului, regiunea în care s-a născut și în care trăiește și Mirela Cocheci, au avut oportunitatea să se convingă de acest lucru la prima ieșire publică a prolificei artiste din Petroșani, în cadrul unul elegant eveniment găzduit în foaierul Teatrului ”I.D. Sîrbu” din Petroșani și mijlocit de Grupul editorial Exclusiv Media.

Aici, joi, 9 septembrie 2021 a avut loc lansarea oficială a celui mai recent volum de poeziei semnat Mirela Cocheci, volum al cărui nume a dat, de altfel, și titlul generic al desfășurării acestui eveniment cultural: ”Concertul fluturilor”. Și tot aici, artistul plastic Mirela Cocheci și-a expus, în premieră, lucrările sale de artă plastică. În plus, într-un fericit dialog al artelor, apreciatul actor Mihai Sima a dat ”viață” câtorva din poeziile Mirelei Cocheci, într-un recital de o sensibilitate aparte, iar fratele acesteia, muzicianul Florin Humă a pus o parte din poezii pe note muzicale, demonstrând astfel că, așa cum foarte bine remarca scriitorul Valeriu Butulescu, în prefața volumului ”Concertul fluturilor” (Ed. Exclusiv, 2021), ”poezia Mirelei Cocheci este cantabilă !” Cert este că versurile Mirelei Cocheci, pline de romantism dar și de protest, în care pe de o parte metaforele, iar pe de alta rima clasică, metrul iambic dar și versul alb sunt la fel de prezente, constituie tot atâtea elemente care fac ca versurile sale să genereze emoție.

Talentul deosebit și plurivalent al acestui nume nou, dar binevenit în comunitatea culturală a Văii Jiului, a făcut posibil ca acest minunat concert al fluturilor să fie însoțit de un admirabil dans al culorilor, grație celor câteva zeci de picturi, cu tematică și colorit deosebit de variat, cu o îmbinare de stiluri de la cele specifice clasicismului până la cele ultramoderne, cu tablouri de inspirație proprie, sau reproduceri interpretate în mod original, plimbă iubitorul de artă într-un univers al creației plastice, amintind, așa cum bine releva profesorul Radu Chința în prezentarea făcută la vernisaj, ”de tușele atente ale lui Polock sau universul floral al lui Luchian, dar și de amestecul cromatic specific pictorilor generației contemporane.”

Remarcabil este și faptul că în dialogul artelor prilejuit de acest eveniment în ”ediție princeps”, Mirelei Cocheci i-au fost alături nu doar foarte mulți prieteni și iubitori de cultură din Valea Jiului, ci și o seamă de personalități ale peniței și penelului, deopotrivă. Vorbim aici, spre exemplu, de scriitori precum Anca Ciolca ori Carmen Pinte sau de artiștii plastici Eugen Bencău, Radu Chința, Sorin Oprea, Nicolae Nicoară, Cristian Ianza, Petronela Baldovin ori Lucia Stoica de la Școala de Artă din Timișoara, îndrumătoarea novicei artiste în universul creației plastice. Acestora li s-au alăturat o seamă de personalități ale vieții publice locale, de la Mariana Ghioc (viceprimarul municipiului Petroșani), Costel Avram (administratorul public al județului Hunedoara), Irina Bodea Radu (directorul Teatrului din Petroșani), Elena Neamțu (director adjunct al DGAFP Petroșani), Rodica Constandoiu (președinte al CAR Unirea Petroșani), Cosmin Kiss (director al Cluburilor Copiilor din Valea Jiului), consilierul local Francisc Gerschner, ș.a.m.d.

Iar aprecierile acestora la adresa crețiilor literare și plastice ale Mirelei Cocheci, prezentate fie în mod direct sau în impresiile postate pe rețelele de socializare nu fac decât să confirme că, deși este un nume nou în viața cultural-artistică a Văii Jiului, numele Mirelei Cocheci este unul care-și face loc, cu talent, cu valoare și cu eleganță, în elita comunității culturale a regiunii.

Poezia și pictura au devenit pentru Mirela Cocheci, în mai puțin de doi ani, nu doar o pasiune, ci modul său de viață. Iar prin creațiile sale deosebite, aceasta a devenit exemplul uneia dintre cele mai frumoase efecte ale pandemiei care ne-a schimbat, fiecăruia dintre noi, viața. Iar povestea sa în fascinanta lume a creației, a poeziei, a artelor plastice merge, cu speranță și, de pe acum, cu și mai multă încredere, înainte. Pentru că pandemia trece, dar spiritul creației rămâne veșnic.

Cu bucurie consemnăm, în concluzie, debutul cu succes al Mirelei Cocheci la întâlnirea sa cu publicul iubitor de cultură din Valea Jiului, sperând deja la o cât mai grabnică reîntâlnire sub semnul culturii și artei cu Mirela Cocheci și creațiile sale.