Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30.09.2021

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30.09.2021
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 30.09.2021

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică faptul că, în data de 30.09.2021, ora 10:00  se va desfășura în sistem videoconferință, ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ762: Baia de Criș – Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km 22+253 – km 35+202”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construcție modulară parter – 6 module metalice” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru transportul județean de persoane prin curse regulate, pe traseul Deva-Lăsău-Fintoag din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea unor protocoale de predare-primire;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Hunedoara, în domeniul privat al județului Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Dramatic „Ion. D. Sîrbu” Petroșani.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

  1. Intrebări, interpelări.