Simpozioanele studențești de la Universitatea din Petroșani deschid o nouă eră în abordarea temelor științifice inginerești ale mileniului III

Reluate în format fizic, după o pauză de doi ani în care acestea aui avut loc doar în mod virtual, prin intermediul rețelelor de comunicații on-line, cele trei simpozioane naționale studențești găzduite de Universitatea din Petroșani s-au bucurat de un interes mare din partea studenților care au venit aici din aproape toate marile centre universitare ale țării, fapt care confirmă, o dată în plus, prestigiul de care se bucură instituția de învățământ superior din Valea Jiului.

În opinia rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin interesul studenților și al profesorilor coordonatori în elaborarea și prezentarea unor lucrări de specialitate, în diverse domenii de interes, dar cu precădere în domeniul ingineriei, constituie un important punct de cotitură pentru însuși viitorul învățământului superior tehnic, după ce în ultimii ani, cel puțin în domeniul minier, acesta a înregistrat un oarecare regres. ”Vedem cu toții că, în prezent, la nivel european și global, pe fondul provocărilor generate de criza energetică, exploatarea judicioasă a resurselor naționale, inclusiv a celor considerate până de curând nerentabile pentru exploatare, revine în atenția statelor, în paralel cu identificarea altor resurse care pot fi extrase din mări și oceane  sau chiar din spațiul cosmic. Toate aceste provocări implică nevoia de specialiști în domeniul industriei miniere și conexe, dar și nevoia elaborării de studii de cercetare privind aceste domenii de activitate, fapt care deschide o nouă eră în abordarea temelor științifice ale ingineriei în mileniul al III-lea. Pot să vă spun, spre exemplu, că Universitatea din Petroșani va participa la un studiul complex de cercetare, derulat împreună cu Universitatea din Freiburg (Germania), pe un program internațional de cercetare Orizont 2020, care vizează oportunitatea exploatării resurselor minerale din spațiul cosmic, o temă care până nu demult ar fi fost considerată doar un subiect științifico-fantastic”, a spus rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin în deschiderea celor trei simpozioane naționale studențești.

Acesta este de părere că, în acest context, schimbul de experiență pe care studenții și profesorii centrelor universitare din țară în pot experimenta în cadrul simpozioanelor studențești este unul deosebit de important, având în vedere că progresul tehnologic și cunoștințele viitorilor specialiști care sunt chemați să soluționeze marile provocări ale secolului XXI în domeniul exploatării resurselor energetice și al domeniilor conexe, pot fi aprofundate doar în astfel de evenimente care pun laolaltă idei, concepte, inovații prezentate în lucrări științifice aduse în atenția comunităților de specialiști în materie. ”Aceste simpozioane științifice sunt tot timpul un element de noutate, dar în același timp sunt element de progres în ceea ce privește dezvoltarea unor preocupări științifice comune. Iar acest lucru este evident prin faptul că la acest simpozion participă nu doar studenți din cadrul învățământului de licență, ci și studenți de la masterat sau doctoranzi, care prin tezele lor sau prin alte lucrări de specialitate pe care le publică devin vizibili în reviste de specialitate și ei vor fi apoi cei care, sperăm noi, vor căuta să ajungă cadre didactice, cercetători, cei care vor contribui inevitabil la progresul societății românești și europene”, a mai spus prof.univ.dr.ing. Radu Soprin, rectorul Universității din Petroșani.

Aceleași puncte de vedere au fost reliefate și întărite și de către cei doi prorectori ai Universității din Petroșani,  prof.univ.dr.ing. Maria Lazăr și conf.univ.dr.ing. Codruța Dura, în cuvântul de bun venit adresat studenților participanți la ediția din acest an a simpozioanelor studenți de la Petroșani.

Pentru participanți, Simpozionul național ”Geoecologia” organizat de Facultatea de Mine, simpozionul național ”Ștudent, Știință, Societate” organizat de Facultatea de Științe, respectiv simpozionul prilejuit de ”Zilele Tehnicii Studențești” organizat de Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică au constituit un bun prilej de interacțiune, atât în cadrul lucrărilor de prezentare a lucrărilor științifice elaborate pentru acest eveniment, cât și în dezvoltarea de relații de prietenie, în cadrul momentelor de socializare incluse în program.

Mai menționăm aici că lucrările științifice considerate drept cele mai bune au fost premiate de către organizatori, iar toate lucrările prezentate vor fi publicate într-un volum de carte dedicat simpozioanelor naționale studențești de la Universitatea din Petroșani, un eveniment unanim considerat de succes.