Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 29 iulie 2022

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 29 iulie 2022
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 29 iulie 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, privind aducerea la cunostinţa publică a faptului că, Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 29 iulie 2022, ora 11:00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Hunedoara la Rețeaua Regiunilor celor Trei Mări;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul II 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  cuantumului contribuției lunare  de întreținere a beneficiarilor de servicii, acordate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Pui, Județul Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire pentru obiectivul de investiții ”Reparare în regim de urgență conductă magistrală Dn 800 mm Valea de Pești – Petroșani, Tronson 1, Zona Firizoni, oraș Uricani”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Teatrul de Artă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunităților locale din Județul Hunedoara în comitetul de organizare UNESCO constituit pentru monumentele istorice din județul Hunedoara, înscrise în lista patrimoniului mondial ca parte a bunului serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea coordonatorului bunului serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”, monumente istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

 1. Întrebări, interpelări.