Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 26 august 2022

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 26 august 2022
Consiliul județean Hunedoara / Anunț convocator ședința CJH din 26 august 2022

În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică faptul că Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 26 august 2022, ora 11,00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de merit și a unor stimulente financiare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2022;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara pentru anul şcolar 2022 – 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind cererea de solicitare a trecerii unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Închiderea celulei 1 din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara a unor bunuri aparținând domeniului privat al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.10+600 – km.11+425”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor

 1. Întrebări, interpelări