Mariana Pândaru, sărbătorită la Biblioteca județeană din Deva pentru cinci decenii de creație și șapte decenii de viață

Home Cultură Mariana Pândaru, sărbătorită la Biblioteca județeană din Deva pentru cinci decenii de creație și șapte decenii de viață
Mariana Pândaru, sărbătorită la Biblioteca județeană din Deva pentru cinci decenii de creație și șapte decenii de viață

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat, în ziua de 18 august 2022, la Sala de Lectură, un eveniment cultural dedicat poetei și omului de cultură Mariana Pândaru, la împlinirea a șapte decenii de viață, evenimentul marcând, în același timp, cinci decenii de activitate literară a acesteia.

Ambianța caldă, liniștită a sălii de lectură a avut darul să creeze un cadru plăcut și primitor pentru toți cei care au dorit să-i fie alături, la zi aniversară, îndrăgitei poete, căreia Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva i-a oferit o Diplomă de Excelență pentru prodigioasa și îndelungata sa activitate depusă cu talent și dăruire în domeniul literar, gazetăresc și editorial, distincția fiindu-i înmânată de managerul Bibliotecii, Ioan Sebastian Bara.

Cum este firesc, la eveniment au fost prezenți și numeroși scriitori, poeți și prozatori: Dumitru Dumitrescu, Radu Igna, Daniel Marian, Ovidiu Munteanu, Dorel Neamțu, Dan Orghici, Paulina Popa, Aurelian Sârbu, Nayla Shanti, Miron Simedrea, Dinorel Stănciulescu, Dumitru Tâlvescu, Adriana Tomoni, Miron Țic, precum și numeroși apropiați ai poetei.

Înconjurată de căldura publicului, îndrăgita poetă a avut parte de o manifestare plină de emoție și sensibilitate, dovadă limpede a prețuirii pentru întreaga ei creație literară și activitate gazetărească de aproape cinci decenii.

Managerul Bibliotecii județene ”Ovid Densușianu” a reliefat în discursul său rostit la acest eveniment aniversar, faptul că scriitoarea Mariana Pândaru a fost întotdeauna și a rămas buna prietenă a bibliotecii, bibliotecă a cărei ușă i-a fost mereu larg deschisă, așa cum face această instituție cu fiecare scriitor hunedorean.

La vârsta deplinei maturități, orice om privește înapoi și își deapănă firul vieții, cu lumini și umbre, cu bucurii și dureri. După aproape cinci decenii de activitate literară densă, prolifică, din 1974 când a debutat în paginile revistei Tribuna, Mariana Pândaru poate să fie mândră de ceea ce a creat, de ceea ce lasă moștenire celor ce vor veni pe tărâmul literaturii și al culturii. Talentul și pasiunea cu care Mariana Pândaru a slujit slova românească sunt demne de întreaga noastră admirație, prețuire și recunoștință. Iubitorii de literatură s-au bucurat de versurile ei pline de sensibilitate și profunzime din volume precum Ferigi înzăpezite, Fulgere pe mare sau Lacrima de ambră, au citit zeci de interviuri cu mari personalități, cititorii și-au purtat pașii pe străzile Parisului ori au bătut Europa de la un cap la altul, toate acestea fiind tot atâtea daruri pe care le-a oferit Mariana Pândaru în numeroasele volume pe care le-a scris.

”Poetă, prozatoare, jurnalistă și editor, Mariana Pândaru s-a dovedit a fi un om de cultură complet și complex. Întreaga ei activitate s-a desfășurat la cote înalte, cu dăruire și mult talent, tot ce a realizat a avut un singur destinatar: publicul iubitor de cultură. S-a spus de multe ori, pe bună dreptate, că Mariana Pândaru scrie poezie aşa cum respiră, cu uşurinţa adierii vântului şi a bătăii de aripi a păsărilor. Din tot ceea a scris, din tot ceea ce, desigur, va mai scrie, cititorii, iubitorii de literatură, de cultură vor învăța mai bine ce înseamnă iubirea, credinţa, natura, viaţa, bucuria şi durerea, ce înseamnă Patria. Pentru că Mariana Pândaru ne învață, ca un dascăl blând și iubitor, să trăim maxim, să nu pierdem nimic din clipa care trece atât de repede. Sigur că e foarte greu să aflăm cuvintele cele mai nimerite care să exprime întreaga recunoștință pe care i-o datorăm Marianei Pândaru, cea care a contribuit atât de mult la înflorirea literaturii și culturii hunedorene”, a spus Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii județene din Deva.

Personalitatea scriitoarei Mariana Pândaru a fost evidențiată și de colegii scriitori din județul Hunedoara, prezenți la acest evebiment aniversar, care i-au acordat distinsei scriitoare ”Diplome de excelență” și care i-au dăruit slove dedicate din propria lor creație literară. La această frumoasă aniversare, înconjurată de cei care o îndrăgesc, care o prețuiesc, care o cunosc și o simt aproape, Mariana Pândaru a primit din partea prietenilor ei toate gândurile frumoase, urările cele mai calde care să-i bucure sufletul.

Toți cei prezenți, prin vorbe bune, prin buchete de flori, i-au mulțumit Marianei Pândaru pentru tot ceea ce a făcut pentru cultura hunedoreană, pentru fiecare carte pe care ne-a dăruit-o, pentru prietenia pe care ne-o arată și i-au spus din toată inima LA MULȚI ANI!