Asociația Română a Apei atrage atenția că eliminarea operatorilor de apă și canalizare din categoria beneficiarilor de preț plafonat la energie va avea efecte catastrofale pentru activitatea acestora

Home Economie Asociația Română a Apei atrage atenția că eliminarea operatorilor de apă și canalizare din categoria beneficiarilor de preț plafonat la energie va avea efecte catastrofale pentru activitatea acestora
Asociația Română a Apei atrage atenția că eliminarea operatorilor de apă și canalizare din categoria beneficiarilor de preț plafonat la energie va avea efecte catastrofale pentru activitatea acestora

Criza energetică, inflația și creșterea costurilor de producție din ultimii doi ani au deja un efect nefast asupra activității celor mai mulți dintre operatorii regionali ai serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare din România, care se confruntă cu probleme bugetare tot mai grave ale căror efecte se răsfrâng inclusiv asupra tuturor categoriilor de beneficiari ai acestor servicii publice esențiale.

Reprezentații Asociației Române a Apei (ARA), din rândul căreia face parte inclusiv operatorul regional Apa Serv Valea Jiului, atrag atenția că modificarea art. 1 din OUG 27/2022 prin OUG 119/2022 privind plafonarea prețului la energia electrică, exclude dintre beneficiari companiile de apă și canalizare. Președintele ARA, dr.ing. Ilie Vlaicu apreciază că, în forma actuală, actul normativ va avea consecințe deosebit de grave, ale căror efecte vor fi devastatoare atât pentru companiile de apă, cât mai ales pentru populație, ducând până la a fi o reală amenințare pentru sănătatea populației și pentru existența agenților economici care lucrează în industria apei.

Într-un document prin care se solicită Guvernului României, modificarea OUG 119/2022, reprezentanții ARA prezintă câteva din efectele negative pe care aplicarea legislației în domeniul plafonării prețului la energia electrică în forma actuală, le va avea. Concret, acestea constau în:

  • creșterea tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare suportate de către populație și afectarea gravă a gradului de suportabilitate a acestor tarife de către populație;
  • blocarea proiectelor cu finanțarea europeană și scăderea drastică a absorbției fondurilor europene de către Operatorii Regionali;
  • Imposibilitatea conformării Operatorilor Regionali la implementarea directivelor europene în domeniu, care intră în vigoare în ianuarie 2023;
  • imposibilitatea implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României 2030 și a țințelor asumate de România șu afectarea gravă a indicatorilor privind calitatea vieții;
  • blocarea investițiilor în derulare ale Operatorilor, probleme la plata furnizorilor și onorarea contractelor existente etc.

”Această situație va duce la serioase probleme economice, inclusiv la falimentul unor operatori de apă și canalizare, ajungându-se la raționalizarea apei sau furnizarea acesteia în limita fondurilor disponibile sau, în cel mai rău caz, chiar la sistarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Totodată, nu va mai putea fi susținut programul investițional, iar creșterea tarifelor pentru apă și canalizare va depăși limita de suportabilitate a cetățenilor”, spune dr. ing. Ilie Vlaicu, președintele ARA.

Pentru a nu se ajunge într-o astfel de situație dramatică, ARA a înaintat deja Guvernului o notă privind modificarea art.1 din OUG 119/2022, solicitând includerea operatorilor regionali ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în rândul beneficiarilor de preț reglementat al energiei, la 1 leu/kWh. Adresa ARA conține și un memoriu justificativ elocvent în care explică indubitabil rațiunea acestei solicitări fără de care 14,8 milioane de cetățeni, deserviți de opratorii regionali ai serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare riscă să rămână fără acestea.

Potrivit directorului general al Apa Serv Valea Jiului, ing. Cristian Ionică, demersul ARA este și unul menit să atragă atenția asupra modului în care criza energetică și cea economică afectează acest sector de activitate. ”Efectele tuturor acestor scumpiri, nu doar la energia electrică, ci și la combustibili, la echipamente și materiale, la clor și reactivi ș.a.m.d. noi le resimțim tot mai acut încă de anul trecut, iar măsura ajustării tarifelor, pe care am fost obligați să o luăm potrivit planului tarifar prevăzut în contractul de finanțare europeană al proiectelor de investiții în modernizarea rețelelor, nu este decât o gură de oxigen care nu poate rezolva, situația balanței noastre financiare decât pe termen scurt. Cum cheltuiala cu energia electrică reprezintă circa 70% din costurile noastre de operare, dacă nu vom mai beneficia de plafonarea prețului la 1 leu/KWh, nici nu îndrăznesc să mă gândesc la consecințele care vor urma. De aceea, cred că împreună cu colegii din țară, credem că demersul ARA va avea efectul scontat la Guvern, astfel încât OUG 119/2022 să fie modificată prin includerea noastră în rândul beneficiarilor de preț plafonat la consumul de energie”, a declarat ing. Cristian Ionică, director general al ASVJ.

Dincolo de acest lucru, conducerea Apa Serv Valea Jiului studiază posibilitatea de a valorifica o serie de posibilități de optimizare a consumului de energie, inclusiv prin construirea unei noi mocrohidrocentrale sau instalarea de panouri solare pentru producția de energie electrică necesară consumului propriu.