Apa Serv Valea Jiului S.A. a finalizat lucrările executate în cadrul contractului de lucrări VJ-CL-12 „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag”

Home Anunțuri Apa Serv Valea Jiului S.A. a finalizat lucrările executate în cadrul contractului de lucrări VJ-CL-12 „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag”
Apa Serv Valea Jiului S.A. a finalizat lucrările executate în cadrul contractului de lucrări VJ-CL-12 „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag”

La data de 20 septembrie 2022 are loc recepția la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate în cadrul contractului de lucrări VJ-CL-12 „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag”, contract semnat între APA SERV VALEA JIULUI S.A., în calitate de beneficiar și Asocierea VIRES CONSTRUCT S.R.L. – HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE SLU, în calitate de antreprenor.

Contractul de lucrări a vizat extinderea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Câmpu lui Neag din UAT Uricani, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă furnizate populaţiei în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Data începerii lucrărilor din cadrul contractului a fost 08.04.2019, iar data terminării lucrărilor este 20.09.2022, cu o perioadă de garanție de 36 de luni.

Valoarea la terminarea lucrărilor executate este de 4.832.008,61 lei fără TVA.

Finanțarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și a rețelelor de canalizare în municipiul Petroșani a fost asigurată din bugetul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, respectiv: 85% finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune, 13% finanțare de la bugetul de stat și 2% finanțare din bugetul local.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din Valea Jiului.

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” cod SMIS 108100 presupune investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, lucrările de modernizare fiind derulate pe aria a șase localități din zona de operare a Apa Serv Valea Jiului SA (municipiile Petroșani, Lupeni, Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani).

Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.

Proiect cofinanţat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020