Memorandum semnat de membrii CJSU Hunedoara privind situația barajului de la Mihăileni

Home Administrație Memorandum semnat de membrii CJSU Hunedoara privind situația barajului de la Mihăileni
Memorandum semnat de membrii CJSU Hunedoara privind situația barajului de la Mihăileni

Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara au semnat, marți, 27 septembrie 2022 un Memorandum privind situația amenajării hidrotehnice a barajului de la Mihăileni documentul fiind ulterior trimis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, dar și prim-ministrului, Nicolae Ionel Ciucă și ministrului Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode.

Demersul vine după ce, cu câteva zile în urmă, președintele CJH, Laurențiu Nistor atrăgea atenția, în mod public, asupra faptului că obiectivul de la Mihăileni, investiție începută în anul 1987 și aflată în prag de finalizare, implică riscuri uriașe prin nedarea sa în exploatare. ”Sistarea lucrărilor la barajul de la Mihăileni provoacă îngrijorare, cu atât mai mult cu cât scopul pentru care se realizează acumularea nu ar putea fi atins/realizat, iar zonele din aval ar fi lipsite de apărare împotriva inundațiilor și de asigurarea sursei de apă potabilă”, arăta în mesajul său președintele CJH, Laurențiu Nistor.

De altfel, acesta se numără printre semnatarii Memorandumului care a fost transmis Guvernului, alături de ceilalți membrii din componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Hunedoara.

”Îi mulțumesc prefectului județului Hunedoara, Călin Petru Marian, pentru receptivitatea de care a dat dovadă, ca urmare a adresei transmise de către Consiliul Județean Hunedoara în data de 16.09.2022, în care am atras atenția asupra riscurilor pe care le implică oprirea lucrărilor și am solicitat convocarea CJSU Hunedoara în vederea declarării barajului drept „obiectiv strategic de interes național”, a declarat Laurențiu Nistor.

În memorandumul CJSU Hunedoara este prezentat stadiul lucrărilor deja efectuate, precum și cele care mai trebuiesc executate pentru a finaliza acest obiectiv de importanță strategică, fiind în același timp evidențiate și problemele de natură juridică apărute care împiedică finalizarea acestei investiții.

Lucrările pentru realizarea amenajării hidrotehnice de pe Criș, de la Mihăileni au fost aprobate încă din anul 1985, având ca scop: asigurarea necesarului de apă pentru pentru alimentarea populației și industriilor miniere, Q=810 l/s din care 620 l/s pentru industrii și 190 l/s pentru populație din Brad și Crișcior și a altor consumatori aflați în aval de acumulare; producerea de energie electrică 1,2 Gv/an, respectiv apărarea împotriva inundațiilor, industriei și a amenajărilor agricole din lunca Crișul Alb pe sectorul Mihăileni – Vața prin atenuarea viiturilor a unui volum de atenuare 6,5 milioane mc. Lucrările efective au început în anul 1987, stadiul acestora fiind după cum urmează:

 • baraj cu descărcător central cu trei deschideri – finalizat;
 • evacuator de ape mari – finalizat;
 • regularizare râu aval acumulare – executat parțial;
 • drum de exploatare mal stâng – executat parțial;
 • sediu exploatare – finalizat;
 • deviere DN 74 Brad / Abrud – executat parțial;
 • deviere LEA – neefectuat;
 • strămutare gospodării – executat parțial.

Pentru punerea în funcțiune a acumulării este necesară finalizarea următoarelor lucrări: deviere DN 74 Brad / Abrud, devierea linilor electrice și execuția liniei de rezervă pentru alimetarea barajului și a evacuatorului de ape mari; lucrări de apărare în zona caselor care rămân în apropierea lacului; drumuri de exploatare mal stâng; construcții și instalații pentru exploatare (sistemul de monitorizare hidro-meteorologic și sistemul de avertizare-alarmare a populației în caz de dezastre); stramutarea gospodăriilor din cuveta lacului

La data prezentă, lucrările de construcție-montaj sunt suspendate datorită pronunțării unor hotărâri judecătorești, respectiv: Dosar nr. 513/117/2022 – Tribunalul Cluj; Curtea de Apel Cluj și Dosar nr. 641/33/2022 – Curtea de Apel Cluj. De asemenea, pe rolul instanțelor de judecată mai sunt 4 dosare civile în care sunt contestate acte aferente obiectivului de investiție: Dosar nr. 417/117/2022 – Tribunalul Cluj, Dosar nr. 1841/117/2022 – Tribunalul Cluj; Curtea de Apel Cluj, Dosar nr. 2504/117/2022 – Tribunalul Cluj și Dosar nr. 3658/117/2022 – Tribunalul Cluj. În toate aceste dosare este reclamant Asociația Declic.

În Memorandumul semnat de CJSU Hunedoara se arată că, în cazul în care investiția nu este finalizată într-un timp relativ scurt, există următoarele riscuri:

 • inundarea a 16 imobile aflate în cuveta lacului și nestrămutate, deoarece evacuatorul a fost betonat până la creasta deversorului;
 • risc major de inundație pe întregul sectorul întins al Crișului Alb între Mihăileni – Vața de Jos, zonă critică fiind localitățile: Criscior, Brad și Vața de Jos;
 • izolarea completă a 20 de imobile situate în zona drumului de exploatare pe malul stâng și cota apei în lac;
 • degradarea și distrugerea lucrărilor executate până în prezent;
 • valori financiare mari pentru conservarea și întreținerea lucrărilor finalizate;
 • valori mari la reluarea lucrărilor de construcție montaj;

Având în vedere importanța amenajării hidro-tehnice de la Mihăileni, CJSU își exprimă îngrijorarea cu privire la situația creată și riscul major generat de nefinalizarea investiției și nepunerea ei în funcțiune, cu toate consecințele negative ce decurg din aceasta. Membrii CJSU Hunedoara mai arată că, pentru a preveni agravarea situației Guvernul trrebuie să dispună imediat măsurile legale ce se impun acestei situații critice create, astfel încât în cel mai scurt timp să fie deblocată situația și reluate lucrările până la finalizarea în totalitate a investiției barajului de la Mihăileni-Județul Hunedoara.