Șomaj în ușoară creștere la nivelul județului Hunedoara

Rata șomajului în județul Hunedoara a depășit 4%, aceasta fiind la finalul lunii octombrie 2022,înregistrând o creștere cu 0,29 puncte procentuale comparativ cu luna precendentă, când rata șomajului a fost de 3,74 %.

Astfel, la sfârșitul lunii octombrie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.278 șomeri (din care 3.197 femei), rata șomajului fiind de 4,03 %. Din totalul de 6.278 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 1.955 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.323 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.043  șomeri provin din mediul rural și 4.235  sunt din mediul urban.

Cei mai mulți șomeri aparțin grupei de vârstă 40-49 de ani, la care sunt înregistrați 1612 șomeri, iare cei mai puțini aparțin grupei de vârstă sub 25 de ani, la care sunt înregsitrați 917 șomeri.

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  29 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 25 %, iar 21 % sunt șomerii fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 16 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 7 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.169 persoane foarte greu ocupabile, 2.006 greu ocupabile, 2.057 mediu ocupabile, iar 1.046 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara.