Guvernul a aprobat un memorandum pentru consolidarea parteneriatului dintre cele șase teritorii sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă

Guvernul României a adoptat în ședința din 14 decembrie 2022 un Memorandum cuprinzând o serie de măsuri privind consolidarea parteneriatului strategic cu judeţele sprijinite din Fondul pentru o Tranziţie Justă în perioada 2021-2027 prin semnarea unei declaraţii comune între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi consiliile judeţene pentru lansarea Programului Tranziție Justă 2021-2027

Memorandumul are ca obiectiv crearea cadrului pentru consolidarea parteneriatului dintre cele șase teritorii sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada 2021 – 2027, printr-o declarație comună care să statueze instituirea unui parteneriat și a unei colaborări susținute și pro-active între părți astfel încât să se valorifice întregul potențial al Fondului pentru o Tranziție Justă în România.

Declarația comună vizează, în principal, următoarele angajamente:

  • sprijinirea diversificării economice durabile din punct de vedere al mediului, precum și creșterea competitivității și capacității economiei locale de a genera locuri de muncă de calitate, durabile și sigure;
  • sprijinirea investițiilor productive în întreprinderi mari;
  • implementarea acțiunilor climatice asumate la nivelul județelor Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, într-un sistem descentralizat, dar și în coordonarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator național prin valorificarea resurselor disponibile prin Programul Tranziție Justă.

Programul Tranziție Justă (PTJ) a fost aprobat din Comisia Europeană, fiind emisă DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 2.12.2022 de aprobare a programului “Tranziție Justă” pentru sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunile Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați din România CCI 2021RO16JTPR001.

Prioritățile și acțiunile PTJ vizează șase județe, după cum urmează:

  • Prioritate: 1. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Gorj – Alocarea stabilită este de 537.205.843,00 Euro (alocare UE: 456.624.966,00 Euro + contribuție națională: 80.580.877,00 Euro)
  • Prioritate: 2. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Hunedoara – Alocarea stabilită este de 525.733.831,00 Euro (alocare UE:  446.873.756,00 Euro + contribuție națională 78.860.075,00 Euro)
  • Prioritate: 3. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Dolj – Alocarea stabilită este de 412.029.766,00 Euro (alocare UE: 350.225.301,00 Euro + contribuție națională: 61.804.465,00 Euro)
  • Prioritate: 4. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Galați – Alocarea stabilită este de 387.585.139,00 Euro (alocare UE:  329.447.368,00 Euro + contribuție națională: 58.137.771,00 Euro)
  • Prioritate: 5. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Prahova – Alocarea stabilită este de 277.032.659,00 Euro (alocare UE:  235.477.760,00 Euro + contribuție națională: 41.554.899,00 Euro)
  • Prioritate: 6. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în Mureș – Alocarea stabilită este de 277.032.659,00 Euro (alocare UE:  235.477.760,00 Euro + contribuție națională: 41.554.899,00 Euro)